"limit of detection" po polsku

EN

"limit of detection" - polskie tłumaczenie

EN

limit of detection {rzeczownik}

volume_up
limit of detection
HBV-DNA was measured by the COBAS AMPLICOR™ HBV MONITOR Assay (limit of detection 200 copies/ ml).
DNA HBV oznaczano przy użyciu testu COBAS AMPLICOR HBV MONITOR (granica wykrywalności:

Przykłady użycia - "limit of detection" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHBV-DNA was measured by the COBAS AMPLICOR™ HBV MONITOR Assay (limit of detection 200 copies/ ml).
DNA HBV oznaczano przy użyciu testu COBAS AMPLICOR HBV MONITOR (granica wykrywalności:
EnglishDefined as HCV-RNA below limit of detection using a research based RT-PCR assay at end of treatment and during follow-up period
Definiowana jako HCV RNA poniżej limitu wykrywalności doświadczalnej metody RT- PCR pod koniec okresu leczenia i
EnglishDefined as HCV-RNA below limit of detection using a research based RT-PCR assay at end of treatment and during follow-up period
Definiowana jako HCV RNA poniżej limitu wykrywalności doświadczalnej metody RT- PCR pod koniec okresu leczenia i w czasie obserwacji po zakończeniu leczenia
EnglishRNA below lower limit of detection) did not become sustained virologic responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatment).
W czasie badań klinicznych u pacjentów, u których nie stwierdzono odpowiedzi wirusologicznej po 6 miesiącach leczenia (HCV- RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności), nie wystąpiła trwała Pr

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "limit of detection"

limit rzeczownik
of przyimek
Polish
detection rzeczownik