"to lessen" po polsku

EN

"to lessen" - polskie tłumaczenie

EN to lessen
volume_up
[lessened|lessened] {czasownik}

This will lessen the chance for ribavirin to be left in her body.
Postępowanie takie ma zmniejszyć możliwość przedostawania się rybawiryny do organizmu kobiety.
The increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.
W miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.
It is important to keep your work area, your hands, and the injection site clean to lessen the risk of infection.
Istotne jest, aby zachować czystość miejsca pracy, rąk oraz miejsca podania leku, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.
The increased digoxin levels may lessen over time (see section 4.5).
Zwiększenie stężenia digoksyny z czasem może się zmniejszać (patrz punkt 4. 5).
The dose should not exceed once daily as more frequent administration may lessen the intraocular pressure lowering effect.
Nie należy przekraczać dawki: raz dziennie, gdyż częstsze podawanie może zmniejszać działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.
to lessen (też: to abridge, to curtail, to reduce, to pare)
volume_up
zredukować {czas. dk}
The Commission welcomes the initiative taken by Ireland in seeking to reduce its fishing fleet capacity so as to lessen the pressure on existing fish stocks.
Komisja z radością przyjmuje inicjatywę podjętą przez Irlandię w kwestii usiłowania zredukowania floty rybackiej, aby zmniejszyć obciążenie istniejących zasobów rybnych.
volume_up
redukować {czas. ndk}
to lessen (też: to downgrade)

Przykłady użycia - "to lessen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe increased digoxin level may lessen over time as Pgp induction develops.
W miarę indukcji Pgp zwiększone stężenia digoksyny mogą z czasem ulec zmniejszeniu.
EnglishIncreased fexofenadine levels may lessen over time as induction develops.
Zwiększone stężenia feksofenadyny mogą z czasem ulec obniżeniu wraz z rozwojem indukcji.
EnglishThis will lessen the chance for ribavirin to be left in the woman's body.
Zmniejszy to ryzyko przedostania się rybawiryny do organizmu kobiety.
EnglishOn the other hand it will lessen the consequences of collisions between pedestrians and motor vehicles.
Z drugiej strony zmniejszy to konsekwencje kolizji między pieszymi a pojazdami silnikowymi.
EnglishWill it lessen the chances of countries intending to join NATO if Russia does not approve of their future membership?
Czy szanse państw zamierzających przystąpić do NATO zmaleją, jeżeli Rosja nie zaakceptuje ich przyszłego członkostwa?
EnglishIn many ways this will lessen the trepidation felt at the prospect at having to learn the supposedly difficult German language.
Takie pozycjonowanie nauki języka sprawia, że niemiecki przestaje być postrzegany jako trudny do opanowania.
EnglishIncreased digoxin levels observed in patients receiving ritonavir may lessen over time as induction develops (see section 4.4).
Zwiększone stężenia digoksyny obserwowane u pacjentów otrzymujących rytonawir mogą z czasem ulec obniżeniu wraz z rozwojem indukcji (patrz punkt 4. 4).
EnglishThis is important for newcomers, but mainly to lessen the 'windfall profits' that are so prominent in the electricity sector.
Jest to nie tyle ważne dla nowych podmiotów wchodzących na rynek, ile ze względu na zmniejszenie "niespodziewanych zysków” tak widocznych w sektorze energetycznym.
EnglishThis is an opportunity for us to lessen the environmental impact of the air transport industry and at the same time to reduce the noise nuisance for the more seriously affected residents.
Daje to nam możliwość zmniejszenia wpływu sektora transportu lotniczego na środowisko naturalne i jednocześnie obniżenia poziomu hałasu dla poważnie dotkniętych tym problemem mieszkańców.