EN lead
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Chemia
  3. Teatr
  4. Brytyjski angielski

1. ogólne

Red = Drums, Blue = Bass, Green = Chords, Orange = Leads, Purple = Pads
Czerwony = bębny Niebieski = bass Zielony = akordy pomarańczowy = prowadzenie Purpura = pady
However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.
Jednak UE mogło przejąć prowadzenie i wyznaczyć standardy, domagając się surowszych przepisów.
This industry represents a growing global market in which Europe should take the lead and achieve its independence.
Przemysł ten stanowi globalny rosnący rynek, na którym Europa powinna objąć prowadzenie i osiągnąć niezależność.
lead (też: egress, exit, way out, resort)
lead (też: clue, scent, track, trail)
I think I've got a really hot lead, Bernard.
Myślę, że złapałam trop, Bernardzie.
lead (też: the poop)
volume_up
cynk {m.} [pot.]
Canada is a leading world producer of aircraft and aviation equipment.
Panie Przewodniczący! Kanada znajduje się w czołówce światowych producentów samolotów oraz urządzeń wykorzystywanych w lotnictwie.
lead (też: leadership)

trending_flat
"for pencil"

lead (też: graphite)

2. Chemia

lead
volume_up
ołów {m.} [chem.]
In addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.
Poza metalami ciężkimi, takimi jak rtęć i ołów, zakazem objęto szereg bromowanych środków zmniejszających palność.
Ołów w zabawkowych samochodach?
This was not the case, for example, in the case of lead paint on toys produced by the American manufacturer.
Nie było tak, na przykład, w przypadku zabawek malowanych zawierającą ołów farbą, wytwarzanych przez amerykańskiego producenta.

3. Teatr

lead
volume_up
główna rola {f.} [teatr.]

4. Brytyjski angielski

lead (też: leash)

Przykłady użycia - "lead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Muszą zatem być dokładnie ocenione, aby nie doprowadziły do niepożądanych skutków.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Odwrócenie się do nich plecami może teraz skłonić wielu z nich do eurosceptycyzmu”.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Marzył o społeczeństwie, w którym kolor skóry nie byłby powodem do dyskryminacji.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.
EnglishI am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.
Jestem przekonany, że doprowadzi ono także do udoskonalenia tych zasad w Europie.
EnglishWe have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.
Postanowiliśmy objąć światowe przywództwo w walce z globalnym ociepleniem.
EnglishSo we think that this will eventually lead to what we call "DNA biopsies."
Więc myślimy że ta obserwacja doprowadziła nas to tego co nazywamy "Biopsją DNA".
EnglishThe EU has an obligation to take a lead at the climate change conference in Copenhagen.
UE ma obowiązek podjęcia wiodącej roli na konferencji klimatycznej w Kopenhadze.
EnglishUS agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
Amerykańskie wsparcie dla rolnictwa jest gorsze niż nasze, a UE powinna dać przykład.
EnglishWe have exactly one employee, and that employee is our lead software developer.
My mamy dokładnie jednego pracownika. ~~~ Jest nim nasz główny inżynier oprogramowania.
EnglishThe decisions that we are refusing to take today will lead to new crises.
Unikanie przez nas decyzji dziś będzie prowadziło do nowych sytuacji kryzysowych.
EnglishI ask the Commission to take the lead in the proposed resettlement issue.
Zwracam się do Komisji, aby objęła przywództwo przy proponowanym przesiedlaniu.
EnglishThe outer container is a lead container lined with synthetic material inside.
Zewnętrzne opakowanie to ołowiowy pojemnik wyłożony wewnątrz materiałem syntetycznym.
EnglishIn Kyoto, we took the lead on this issue, thanks to the European Commission.
W Kioto, dzięki Komisji Europejskiej, objęliśmy przywództwo w tym obszarze.
EnglishTheir prospects involve either life in a camp or lead-polluted Mitrovica.
Ich perspektywy to albo życie w obozie, albo w zanieczyszczonej ołowiem Mitrovicy.
EnglishThe EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
UE ma wszelkie możliwości aby być liderem działań na rzecz ograniczenia emisji CO2.
EnglishOnly then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
Tylko wtedy UE będzie mogła zostać największą potęgą cywilną na świecie.
EnglishThis proposal was a compromise, and we all know that compromises lead to compromises.
Przedmiotowy wniosek był kompromisem, a wszyscy wiemy, że kompromis budzi kompromis.
EnglishThis will inevitably lead to the unfair exclusion of many important sites.
Doprowadzi to nieuchronnie do niesprawiedliwego wykluczenia wielu ważnych obiektów.
EnglishThis situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.
Ta sytuacja zagraża, w sposób bezpośredni i alarmujący, powstaniem epidemii.