EN

lanes {liczba mnoga}

volume_up
We also use two cameras to detect the lanes of the road.
Dwie kamery wykrywają pasy jezdni.
I switched lanes on the highway and the driver, this chaperone, said, "You know, you were just going 110 miles an hour."
Zmieniałem pasy na autostradzie, a mój "opiekun", rajdowiec, powiedział: - Wiesz, właśnie dobiłeś do 180 km na godzinę.

Przykłady użycia - "lanes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English"They give you seven lanes, they expect you to use them."
Krzyczę: "Mamo trzymaj się pasa!" "Zbudowali siedem, to trzeba je wykorzystać." I jedzie...
English~~~ They're there to control, keep the shipping lanes open and make oil available.
By sprawować kontrolę, upewnić się, że szlaki morskie są otwarte, a ropa dostępna.
EnglishWe do the same thing with the price of policing the Persian Gulf and keeping the shipping lanes open.
To samo się dzieje z ceną za pilnowanie Zatoki Perskiej i utrzymanie otwartych szlaków transportowych.
EnglishThey moved the tanker lanes 40 kilometers farther off shore, and people are not doing as much illegal dumping.
Przesunięto korytarze tankowców 40 km dalej od brzegu, a ludzie spuszczają mniej zanieczyszczeń do wody.
EnglishSo even though you are blind, you can put your hand over it, you can see the lanes of the road and obstacles.
Za pomocą dłoni niewidomy widzi drogę i przeszkody. ~~~ Za pomocą dłoni niewidomy widzi drogę i przeszkody.
EnglishWe also use two cameras to detect the lanes of the road.
EnglishI switched lanes on the highway and the driver, this chaperone, said, "You know, you were just going 110 miles an hour."
Zmieniałem pasy na autostradzie, a mój "opiekun", rajdowiec, powiedział: - Wiesz, właśnie dobiłeś do 180 km na godzinę.
EnglishWe would see a shadow of that black hole against the hundred billion stars in the Milky Way Galaxy and its luminous dust lanes.
Widzielibyśmy cień czarnej dziury na tle setek miliardów gwiazd Drogi Mlecznej i jej świetlistych torusów pyłowych.
EnglishThis is the ninth accident in one of the world's busiest shipping lanes, used by over 100 000 vessels per year.
To już dziewiąty wypadek na jednej z najbardziej uczęszczanych linii żeglugi morskiej, którą przepływa ponad 100 000 statków rocznie.
EnglishThey want to keep the sea lanes open.
EnglishThere are no regulations for busy shipping lanes, such as the Bosphorus, where compulsory pilotage has not yet been introduced.
Nie ma przepisów dotyczących ruchliwych szlaków morskich, takich jak Bosfor, gdzie dotychczas nie wprowadzono obowiązkowego pilotażu.
EnglishHe could even enjoy the spectacle of 90 lorries laden with gravel churning up the country lanes where parents walk with their children.
Może nawet doświadczyć widoku 90 objuczonych karawanów wzniecających tumany żwiru na wiejskich drogach, gdzie spacerują matki z dziećmi.
English(FI) Mr President, the riches of the Arctic are not just its huge energy resources and new shipping lanes, but also its indigenous peoples.
(FI) Panie Przewodniczący! Bogactwa Arktyki to nie tylko ogromne zasoby energii i nowe szlaki żeglugowe, lecz także rdzenna ludność.
EnglishThe role of the European Union should not be to win an international geopolitical competition for oil and shipping lanes in the Arctic.
Rola Unii Europejskiej nie powinna polegać na wygrywaniu międzynarodowej konkurencji geopolitycznej o dostęp do ropy i szlaków żeglugowych w Arktyce.
EnglishThen the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and maimed and blind and lame.
Tedy się gospodarz rozgniewawszy, rzekł słudze swemu: Wynijdź prędko na ulice i na drogi miejskie, a ubogie i ułomne i chrome i ślepe wprowadź tu.
EnglishOne is, first of all, process this information to have an understanding of the environment -- these are the lanes of the road, there's the obstacles -- and convey this information to the driver.
Po pierwsze, przetwarza te informacje i analizuje otoczenie, na przykład znajduje pas, przeszkody. ~~~ Przekazuje to potem kierowcy.
EnglishBut the problem with this car was it was designed to only be driven in a very controlled environment, in a flat, closed-off parking lot -- even the lanes defined by red traffic cones.
Jednak był pewien problem. ~~~ Prototyp radził sobie w kontrolowanym terenie płaskiego, zamkniętego parkingu. ~~~ Nie było pasów, tylko pachołki.
English~~~ Because now she's picked up the Highway 285, the perimeter around Atlanta, which encompasses now -- there's seven lanes, she's on all of them, y'all.
I mówię: "Mama, zwolnij!" Bo teraz jedziemy już autostradą 285, obwodnicą Atlanty, która obecnie ma siedem pasów a my jedziemy po wszystkich, mówię wam.