"to know how to" po polsku

EN

"to know how to" - polskie tłumaczenie

PL

EN to know how to
volume_up
{czasownik}

to know how to (też: can)
volume_up
umieć {czas. ndk}
So it's everywhere, and we need to know how to exploit it.
Jest wszędzie i musimy umieć go wykorzystać.
We need to know how to express these differences because Europe is different from a national political system.
Musimy umieć wyrażać te różnice, ponieważ Europa różni się od krajowego ustroju politycznego.
We know how to handle crises but are not yet able to prevent them.
Wiemy, jak radzić sobie z kryzysami, ale nie umiemy jeszcze im zapobiegać.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to know how to"

to know czasownik
how przysłówek
Polish
how zaimek
Polish
how
to przyimek
Polish
to spójnik

Przykłady użycia - "to know how to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe know how very difficult it is to contact the democratic opposition in Iran.
Wiemy, jak bardzo trudno jest skontaktować się z demokratyczną opozycją w Iranie.
EnglishWe, of course, know how politically difficult it would be to carry this through.
Oczywiście wiemy, jak trudno byłoby to przeprowadzić z politycznego punktu widzenia.
EnglishThe essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.
EnglishI know how important this is for the ordinary citizens of the Western Balkans.
Wiem, jak ważna jest to kwestia dla zwykłych obywateli Bałkanów Zachodnich.
EnglishThose of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że moją wielką pasją jest poszerzanie granic kosmosu.
EnglishI do not know how that can be, as all the Bulgarian Members seem to be here.
Nie wiem, jak to możliwe, bo wydaje mi się, że wszyscy posłowie z Bułgarii są tutaj.
EnglishDo Spanish and European socialists know how generous Italy has been towards the Roma?
Czy socjaliści hiszpańscy i europejscy wiedzą, jak szczodre były Włochy wobec Romów?
EnglishWe know how those things begin, and we also know where they always lead.
Wiemy jak się takie rzeczy zaczynają i również wiemy dokąd one zawsze prowadzą.
EnglishIt is essential for us to know how much money we have to spend on our policies.
Musimy bezwzględnie wiedzieć, ile pieniędzy wydaliśmy na nasze polityki.
EnglishIt's amazing what people will say when they know how the story turned out.
Niesamowite co ludzie opowiedzą, kiedy wiedzą jak historia potoczy się dalej.
EnglishAnd the only way that mathematicians know how to model this structure is with crochet.
Jedynym sposobem znanym matematykom, by modelować tę strukturę, jest szydełkowanie.
EnglishYou know how important social and economic and territorial cohesion is for us.
Wiedzą państwo, jak istotna jest dla nas spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna.
EnglishYou know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Wiecie jak nowonarodzone dzieci wierzą, że są częścią wszystkiego, że nie są odrębne.
EnglishI do not know how exactly you envisage this or how exactly you plan to participate.
Nie wiem, jak dokładnie chciałby Pan to widzieć lub jak planuje Pan w tym uczestniczyć.
EnglishWe have shut a door today and I do not know how we are going to open it.
Dzisiaj zatrzasnęliśmy drzwi i nie wiem, w jaki sposób zamierzamy je otworzyć.
EnglishI have been in such negotiations and I know how difficult such talks can be.
Uczestniczyłem w tego rodzaju negocjacjach i wiem, jak trudne mogą być podobne rozmowy.
EnglishI know how many families would fall into poverty if the fathers lost a job in the mines.
Wiem, jak wiele rodzin popadłoby w ubóstwo, gdyby ojcowie stracili pracę w kopalni.
EnglishSo, I wanted to be a painter like him, except, I don't know how to paint.
Więc chciałem zostać malarzem, jak on, tyle że nie wiedziałem nawet, jak się maluje.
EnglishArbitrating between these two necessities is something governments do not know how to do.
Wyważenie tych dwóch potrzeb jest zadaniem, którego rządy nie potrafią realizować.
EnglishWe want to know how many jobs will be created and whether any jobs will be lost.
Chcemy wiedzieć, ile miejsc pracy powstanie i czy jakieś miejsca pracy zostaną zlikwidowane.