"kitchen" po polsku

EN

"kitchen" - polskie tłumaczenie

PL

EN kitchen
volume_up
{rzeczownik}

kitchen (też: cooker, cuisine, cookery)
Okay, it's a small kitchen. ~~~ It's about five square meters.
To mała kuchnia, około pięciu metrów kwadratowych.
her flat, two cramped rooms and a fetid kitchen
W mieszkaniu dwa ciasne pokoje, cuchnąca kuchnia,
This is the kitchen, which is in the same room.
Oto kuchnia w tym samym pomieszczeniu.

Przykłady użycia - "kitchen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAre we really sure that the products on our kitchen tables are safe?
Czy naprawdę mamy pewność, że produkty na naszych stołach kuchennych są bezpieczne?
EnglishDR: She offers water, and off go the two worms over to the kitchen to get water.
DR: Niania proponuje wodę, i oba "robaki" idą do kuchni po wodę.
EnglishOne night when I was a kid, I woke up and spied on one of your conversations in the kitchen.
Pewnej nocy gdy byłem dzieckiem, obudziłem się i podsłuchałem waszą rozmowę w kuchni.
EnglishWe have helped them set up the kitchen and now they are supplying food to all our children.
Pomogliśmy im wyposażyć kuchnię i teraz gotują posiłki dla naszych dzieci.
EnglishThe Nixon-Khrushchev Kitchen Debate happened about 50 feet from where this was shown.
Debata Kuchenna Nixon-Krushchev wydarzyła się około 15 metrów od miejsca wyświetlania filmu.
EnglishThere were big welts all over my mom's kitchen cabinet; the air was the just full of black smoke.
Na szafkach mojej mamy były ogromne ślady, w powietrzu pełno było czarnego dymu.
English(NL) I shall leave the whole discussion on the kitchen for Mrs Stassen ...
(NL) Całą dyskusję na temat kuchni pozostawiam pani Stassen ...
Englishthat in your dim kitchen, your laundry, your bleak concrete yard,
że w twojej spowitej półmrokiem kuchni, twojej pralni, na twoim szarym betonowym podwórzu,
EnglishOnce we have the formula, we could make this stuff in a kitchen.
Gdy będziemy mieli przepis, moglibyśmy robić to gówno nawet w kuchni.
EnglishYou should all have one in your kitchen, beside your Turbochef.
Każdy powinien mieć taką w swojej kuchni obok kuchenki Turbochef.
EnglishI was going to talk a little bit about research, a little bit about the kitchen.
Miałem mówić trochę o badaniach i o kuchni.
EnglishWhere did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki kuchenne?
EnglishMichael and I were standing way at the side of the kitchen.
Michael i ja staliśmy z dala po drugiej stronie kuchni.
English. ~~~ This is an American cockroach you think you don't have in your kitchen.
To karaczan brazylijski -- a to amerykański karaluch, nie chcielibyście go znaleźć w swojej kuchni.
English' And then she took me back to the lady in the kitchen...
A potem zaprowadziła mnie do kobiety w kuchni...
EnglishAnd this project began essentially on my kitchen table.
Ten projekt rozpoczął się na moim stole kuchennym.
EnglishNow you see me thinking at my kitchen table, and since you're in my kitchen, please meet my wife.
Teraz widzicie mnie myślącego przy moim stole w kuchni. ~~~ I jeśli już jesteście w mojej kuchni, poznajcie moją żonę.
EnglishWhat is the Commission up to in that secret kitchen?
Do czego jest zdolna Komisja w tej tajemnej kuchni?
EnglishAnd they're not embarrassed by a meds caddy that's ugly, that sits on their kitchen table and says, "I'm old.
I nie są zawstydzeni przez paskudną kasetkę na leki, która leży na ich stole kuchennym i mówi: "Jestem stary.
EnglishYou know, we do so much in the kitchen I thought this would be interesting. ~~~ And I wrote a couple of chapters.
Wiecie, robimy tyle w kuchni, więc pomyślałem, że to może być interesujące i tak napisałem kilka rozdziałów.