"kit" po polsku

EN

"kit" - polskie tłumaczenie

volume_up
kit {rzecz.}
PL

"kit" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

EN kit
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Kit for radiopharmaceutical preparation for infusion (in vials):
Zestaw do sporządzenia produktu radiofarmaceutycznego do infuzji (w fiolkach):
NeoSpect 47 micrograms, kit for radiopharmaceutical preparation
NeoSpect 47 mikrogramów, zestaw do sporządzania produktu radiofarmaceutycznego
Kit for radiopharmaceutical preparation for infusion
Zestaw do sporządzenia produktu radiofarmaceutycznego do infuzji
kit (też: first-aid kit)
kit (też: tool kit)
kit (też: bin, bucket, wastebin)
kit (też: bucket, pail)

Przykłady użycia - "kit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMy watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.
Popsuła się moja maszynka do robienia wody, a to tylko najważniejsza część wyposażenia.
EnglishWe had explosions because the kit was designed and installed by people who weren't used to it.
Mieliśmy kilka wybuchów, ponieważ sprzęt był zainstalowany przez niewłaściwych ludzi.
English● Make sure none of the items in your kit have been opened.
● Należy się upewnić, czy żaden z elementów zestawu nie był uprzednio otwierany.
EnglishA physical version of the kit has been produced in the languages of the euro area countries.
Wersja do dystrybucji została wydana we wszystkich językach urzędowych krajów strefy euro.
EnglishNeoSpect is a kit for preparing a radiolabelled medicine.
Preparat NeoSpect jest zestawem do przygotowywania leku znakowanego radiologicznie.
EnglishThese enzymes can be found in some receptors on the surface of cells, including the c-kit receptor.
Enzymy te są obecne na receptorach powierzchniowych komórek, takich jak receptor c- KIT.
EnglishAXIS P5544 comes with a mounting kit for hard and drop ceilings.
Kamera AXIS P5544 jest oferowana z zestawem montażowym do sufitów normalnych i podwieszanych.
EnglishDibotermin alfa is supplied in the kit as a white powder.
Dibotermina alfa jest dostarczana w zestawie w postaci białego proszku.
EnglishThe kit has been produced by the ECB together with the national central banks of the euro area.
Materiały opracował Europejski Bank Centralny wspólnie z krajowymi bankami centralnymi strefy euro.
EnglishThe presence of a mutated tyrosine kinase c-kit receptor must be confirmed prior to treatment.
Obecność zmutowanego receptora c- KIT kinazy tyrozyny należy potwierdzić przed rozpoczęciem leczenia.
EnglishThe product is a kit for radiopharmaceutical preparation.
Produkt jest składnikiem zestawu do sporządzania radiofarmaceutyku.
EnglishHe handed over the first sets of this kit to pupils of the European School in Frankfurt am Main in Germany.
Pierwsze zestawy wręczył uczniom Szkoły Europejskiej we Frankfurcie nad Menem, w Niemczech.
EnglishPylobactell is a breath test: breath samples are collected in the tubes provided in the kit.
Preparat Pylobactell jest testem oddechowym: próbki oddechu gromadzone są w tubkach dołączonych do zestawu.
EnglishThe contents of this kit are sufficient for a single test.
30 ml szklaną fiolkę do rozpuszczania i podawania z wieczkiem
EnglishRequired materials not supplied in the Zevalin kit:
Wymagane materiały nie dostarczane w zestawie z produktem Zevalin:
EnglishGenerally, each fracture site is treated with the contents of one kit.
złamania leczy się za pomocą jednego zestawu.
EnglishA security label for re-sealing the kit is also provided.
Załączona jest także naklejka do zapieczętowania zestawu.
EnglishTreatment of non-resectable dog mast cell tumours (Grade 2 or 3) with confirmed mutated c-kit tyrosine kinase receptor.
Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt
EnglishAnd so with this Lego kit, we have the diversity required for complex information storage without DNA.
Dzięki temu zestawowi Lego mamy różnorodność potrzebną do przechowywania skomplikowanych informacji bez DNA.
EnglishPlace cold kit reaction vial in a suitable dispensing shield (plastic enclosed in lead).
Umieścić fiolkę reakcyjną z zestawu zimnego w odpowiedniej osłonie do dozowania (tworzywo sztuczne otoczone warstwą ołowiu).