"king" po polsku

EN

"king" - polskie tłumaczenie

volume_up
king {rzecz.}
PL

EN king
volume_up
{rzeczownik}

king (też: overlord)
Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah?
Gdzież jest król Elmat, i król Arfad, i król miasta Sefarwaim, Ana, i Awa?
Where is the king of Hamath, and the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, of Hena, and Ivvah?
Gdzież jest król Emat, i król Arfad, i król miasta Sefarwaim, Ana i Awa?
And the king answered them roughly; and king Rehoboam forsook the counsel of the old men,
I odpowiedział im król surowie, bo opuścił król Roboam radę starców.

Przykłady użycia - "king" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
EnglishPharaoh king of Egypt, and his servants, and his princes, and all his people;
Faraona też, króla Egipskiego, i sług jego, i książąt jego, i wszystek lud jego;
EnglishAnd Samuel told all the words of Jehovah unto the people that asked of him a king.
A tak Samuel odniósł wszystkie słowa Pańskie do ludu, który go prosił o króla,
EnglishAnd now, behold, Adonijah reigneth; and thou, my lord the king, knowest it not:
A oto, już Adonijasz króluje, a ty teraz, królu, panie mój, o tem nie wiesz.
EnglishNow, Martin Luther King, on the eve of his death, gave an incredible speech.
Martin Luther King, w przededniu swojej śmierci, wygłosił niesamowitą przemowę.
EnglishThen all the king's sons arose, and every man gat him up upon his mule, and fled.
Przetoż wstawszy wszyscy synowie królewscy, wsiedli każdy na muła swego, i uciekali.
EnglishWith trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
EnglishI have given thee a king in mine anger, and have taken him away in my wrath.
Dałem ci tedy króla w zapalczywości mojej, alem go odjął w zagniewaniu mojem.
EnglishBut Absalom pressed him, and he let Amnon and all the king's sons go with him.
A gdy nań nalegał Absalom, posłał z nim Amnona i wszystkie syny królewskie.
EnglishAnd Ahithophel was the king's counsellor: and Hushai the Archite was the king's friend:
Achitofel też był radcą królewskim, a Chusaj Archytczyk przyjacielem królewsskim.
EnglishAnd he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.
I przyszedł do Jeruzalemu miesiąca piątego; tenci był rok siódmy króla Daryjusza.
EnglishAnd now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his head.
A teraz, patrz, kędy jest włócznia królewska, i kubek od wody, co był w głowach jego?
EnglishThen said the king's servants that ministered unto him, There is nothing done for him.
Na co odpowiedzieli słudzy królewscy, dworzanie jego: Nic za to nie odniósł.
EnglishThese also are proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.
Teć są przypowieści Salomonowe, które zebrali mężowie Ezechyjasza, króla Judzkiego.
EnglishAnd Ziba said, I do obeisance; let me find favor in thy sight, my lord, O king.
I rzekł Syba, pokłon uczyniwszy: Niech znajdę łaskę przed oczyma twemi, królu, panie mój.
EnglishNow, the great king of heaven and earth... will abolish and annihilate this pride!
Teraz, wielki gniew Pana nieba i ziemi... zgniecie na proch waszą dumę!
EnglishJehu met with the brethren of Ahaziah king of Judah, and said, Who are ye?
Tedy Jehu znalazł u braci Ochozyjasza króla Judzkiego, i rzekł: Któście wy?
EnglishIn his days Edom revolted from under the hand of Judah, and made a king over themselves.
Za dni jego odstąpił Edom, aby nie był pod mocą Judy; i postanowili nad sobą króla.
EnglishBut he sent ambassadors to him, saying, What have I to do with thee, thou king of Judah?
Ale on posłał do niego posłów swych, mówiąc: Cóż ja mam z tobą, królu Judzki?
EnglishSihon king of the Amorites, And Og king of Bashan, And all the kingdoms of Canaan,
Sehona, króla Amorejskiego, i Oga, króla Basańskiego, i wszystkie królestwa Chananejskie.