"to keep out of" po polsku

EN

"to keep out of" - polskie tłumaczenie

EN to keep out of
volume_up
{czasownik}

1. "sunshine, rain, danger"

to keep out of (też: to keep off, to sidestep)
volume_up
unikać {czas. ndk} (czegoś)

2. "avoid getting involved in"

to keep out of
volume_up
nie narazić się na {czas. zwr.} (coś)
to keep out of
volume_up
nie narażać się na {czas. zwr.} (coś)
to keep out of
volume_up
nie mieszać się w {czas. zwr.} (coś)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to keep out of"

keep rzeczownik
to keep czasownik
out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish
of przyimek
Polish

Przykłady użycia - "to keep out of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI suggest, though, that we keep out of Belgian internal debates and interests.
Sugerowałbym jednak, abyśmy nie ingerowali w belgijskie wewnętrzne debaty i interesy.
EnglishThis must not be an excuse for protectionism to keep out other investors.
Konkurencja z innymi inwestorami nie może być pretekstem dla protekcjonizmu.
EnglishKeep out of the reach and sight of children, preferably in a locked cupboard.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
EnglishKeep out of the reach and sight of children Store in a freezer at -40°C to -20°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
EnglishAfter use, always replace the mouthpiece cover immediately to keep out dust.
Po inhalacji należy zawsze założyć nasadkę na ustnik, aby zapobiec dostawaniu się do niego kurzu.
EnglishIt will then also become another target of the EU's repressive policy to keep out refugees.
Wtedy kolejnym zadaniem represyjnej polityki UE stanie się ochrona granic przed uchodźcami.
English[ Not required on the immediate label ] Keep out of the reach and sight of children.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
English[ To be completed nationally ] Keep out of the reach and sight of children.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
EnglishSPECIAL STORAGE PRECAUTIONS 19 Keep out of the reach and sight of children.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
EnglishMedicinal product subject to medical prescription Keep out of the reach and sight of children.
Lek wydaje się na receptę Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
EnglishReturn halved tablets to the blister and keep out of the reach of children.
Przepołowione tabletki włożyć z powrotem do blistra i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
EnglishKeep out of the reach and sight of children, even after use.
Lek, również po zużyciu, przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
EnglishReturn halved tablets to the blister and keep out of the reach of children.
Przepołowione tabletki należy umieścić z powrotem w blistrze; przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
EnglishKeep out of the reach and sight of children. ic ed
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. ec tl uk
EnglishKeep out of the reach and sight of children. a in
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. wa z be
EnglishKeep out of the reach and sight of children. in ic
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. z be y
EnglishTHE WORDS “ KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN ” isa
NAPIS ” PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM ris
EnglishKeep out of the reach and sight of children. ic ed
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. ec tl
EnglishKeep out of the reach and sight of children. a in
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. z be y
EnglishKeep out of the reach and sight of children. in ic
Lek przechowywa w miejscu niedost pnym i niewidocznym dla dzieci. ec tl