"keep going" po polsku

EN

"keep going" - polskie tłumaczenie

EN keep going
volume_up
{wykrzyknik}

keep going
keep going

Synonimy (angielski) dla "keep going":

keep going

Przykłady użycia - "keep going" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese are just words, there are no commitments and therefore I am going to keep asking.
To tylko słowa, nie ma zobowiązań i z tego względu mam zamiar w dalszym ciągu pytać.
EnglishThis policy is, of course, already ambitious, but we are going to keep on aiming higher.
Polityka ta oczywiście już teraz jest ambitna, ale mamy zamiar pójść jeszcze dalej.
EnglishThat can't keep going on, because economic incentives and disincentives are very powerful.
Nie może tak dalej być, bo w ekonomii bodźce pobudzające i hamujące są potężne.
EnglishAnd keep going, until the subject presses the button, saying, "I see the change."
I tak w kółko, aż badany naciśnie przycisk, mówiąc "Widzę zmianę."
EnglishIt is small and medium-sized enterprises which keep the economy going, even during a crisis.
To małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki nawet podczas kryzysu.
EnglishShe said, "Life's too short, I just can't keep going with this."
Powiedziała: „Życie jest za krótkie, po prostu nie mogę tak dalej funkcjonować.''
EnglishAnd what you can do is just, if you give it a twirl, well they just keep going on.
Możemy nimi zakręcić, Możemy nimi zakręcić, a one się nie zsuną.
EnglishWe're going to keep being surprised. ~~~ And almost all the surprises are going to be bad ones.
Będziemy nieustannie zaskakiwani i prawie zawsze będą to nieprzyjemne niespodzianki.
EnglishJehovah will keep thy going out and thy coming in From this time forth and for evermore.
Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki.
EnglishAnd as those events keep happening we're going to say, "Okay, what can we do about that really?"
Czy jak cyklony zbliżające się do Bangladeszu lub wojna o wodę, jak ta na rzece Indus.
EnglishI can fully understand that these companies want to keep this going.
W pełni rozumiem fakt, że firmy te chciałyby utrzymać taką sytuację.
EnglishThe youngsters didn't have to feel that we were going to keep them over.
Młodzi nie musieli się obawiać, że będziemy przedłużać treningi.
EnglishThe only way we are going to keep these essential carers is if we support them in their work.
Jednym sposobem, by nie utracić tak ważnego personelu, jest zapewnienie mu naszego wsparcia.
EnglishYou think, well it's been up, it's been down, its been up, it's going to keep on going up and down.
Wydobycie drożeje. ~~~ Pomyślicie: ceny rosły i spadały, więc nadal będą rosnąć i spadać.
EnglishLet's go set up a company that teaches people, educates them, gives them the tools they need to keep going."
Załóżmy firmę, która uczy ludzi, edukuje ich, daje im potrzebne narzędzia."
EnglishI'm going to keep this outside, to blow out. ~~~ I'm going to suck in air.
Teraz wyciągnę tę stronę i będę wciągał powietrze.
EnglishThat's the thing we have to fear -- is that we're just going to keep marching around and around until we die.
Jest to coś, czego powinniśmy się obawiać, by nie zacząć tak maszerować, aż nie umrzemy.
EnglishOne thing has to be clear: public funds alone are not enough to get development going and keep it going.
Jedna sprawa musi być jasna: same fundusze publiczne nie wystarczą, aby pobudzić i utrzymać rozwój.
EnglishNow as we pull away from this world -- we're going to keep pulling away from the star now.
Teraz oddalamy się od tego świata i gwiazdy...
EnglishEverything has that will to survive, to fight, to push through that mental barrier and to keep going.
Wszystko, co ma wolę przetrwania, wolę walki, wolę przełamania takiej mentalnej bariery, wolę, by iść naprzód.