"joy" po polsku

EN

"joy" - polskie tłumaczenie

volume_up
joy {rzecz.}

EN joy
volume_up
{rzeczownik}

Now you are here, and your joy is understandable, but be vigilant!
Teraz jesteście tutaj, wasza radość jest zrozumiała - lecz bądźcie czujni!
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Z którego będziesz miał radość i wesele, i wiele ich radować się będą z narodzenia jego.
Ancient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Starożytna Grecja pozostawiła ludzkości w spadku między innymi radość z igrzysk olimpijskich.
joy
Thou wilt show me the path of life: In thy presence is fulness of joy; In thy right hand there are pleasures for evermore.
Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki.
joy (też: delight, glee, cheer)
And all of these things to me give such joy and excitement and wonder.
Wszystko to daje mi wiele radości, budzi zachwyt i podekscytowanie.
And if this is true, it must also be that God knows the joy and exaltation of the human spirit, as well.
A jeśli to prawda, to Bóg musi też znać radość i zachwyt duszy człowieka.
Understanding, to me, does not remove the wonder and the joy.
Poznawanie wcale nie umniejsza zachwytu i radości.

Synonimy (angielski) dla "joy":

joy

Przykłady użycia - "joy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhen the morning stars sang together, And all the sons of God shouted for joy?
Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.
EnglishFor thou makest him most blessed for ever: Thou makest him glad with joy in thy presence.
Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem; chwałą i zacnością przyodziałeś go;
EnglishWe would be foolish to deny ourselves what others recognise with friendship and with joy.
Byłoby głupotą odmawiać sobie tego, na co inni reagują z radością i przyjaźnią.
EnglishReceive him therefore in the Lord with all joy; and hold such in honor:
Przyjmijcież go tedy w Panu ze wszystkiem weselem; a takich w poczciwości miejcie;
EnglishDeceit is in the heart of them that devise evil; But to the counsellors of peace is joy.
Zdrada jest w sercu tych, którzy złe myślą; ale którzy radzą do pokoju, mają wesele.
EnglishThe heart knoweth its own bitterness; And a stranger doth not intermeddle with its joy.
Serce każdego uznaje gorzkość duszy swojej, a do wesela jego nie przymięsza się obcy.
EnglishSo I spent time with Vivian, and I saw that she didn't find joy in cleaning toilets.
Spędzając z nią czas zauważyłem, że nie cieszyło jej czyszczenie toalet.
Englishalways in every supplication of mine on behalf of you all making my supplication with joy,
(Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością prośbę czyniąc).
EnglishMake me to hear joy and gladness, That the bones which thou hast broken may rejoice.
Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.
Englishthat I may come unto you in joy through the will of God, and together with you find rest.
Abym z radością przyszedł do was za wolą Bożą i z wami się wespół ucieszył.
EnglishThey drop upon the pastures of the wilderness; And the hills are girded with joy.
Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością.
EnglishMaking things, you know -- making things actually does give me a lot of joy.
To proces twórczy. ~~~ chroni mnie przed ciągłym niepokojem w życiu.
EnglishThe mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.
Ustanie wesele bębnów, ustanie wykrzykanie weselących się, ucichnie wesele cytry.
EnglishAs FC Groningen say: 'let us once again shout for joy', Commissioner.
Jak to się mówi się w FC Groningen: "krzyknijmy jeszcze raz z radości”, panie komisarzu.
EnglishYet I will rejoice in Jehovah, I will joy in the God of my salvation.
Wszakże się ja w Panu weselić będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego.
EnglishAnd he brought forth his people with joy, [And] his chosen with singing.
Przetoż wywiódł lud swój z weselem, a z śpiewaniem wybranych swoich.
EnglishTech joy, to me, means something, because I get a lot of joy out of tech.
Według mnie to bardzo ważne, bo mam dużo zabawy dzięki technologii.
EnglishThese things have I spoken unto you, that my joy may be in you, and [that] your joy may be made full.
Tomci wam powiedział, aby wesele moje w was trwało, a wesele wasze było zupełne.
EnglishFolly is joy to him that is void of wisdom; But a man of understanding maketh straight his going.
Głupstwo jest weselem głupiemu, ale człowiek roztropny prostuje drogę swoję.
EnglishA man hath joy in the answer of his mouth; And a word in due season, how good is it!
Weseli się człowiek z odpowiedzi ust swoich: bo słowo według czasu wyrzeczone, o jako jest dobre!