"journalists" po polsku

EN

"journalists" - polskie tłumaczenie

EN journalists
volume_up
{liczba mnoga}

journalists (też: press corps)
volume_up
dziennikarze {męskoos.}
Critical journalists are intimidated, persecuted and murdered.
Krytycznie nastawieni dziennikarze są zastraszani, prześladowani i zabijani.
Journalists die in Russia, and journalists investigating political issues die even more frequently.
Dziennikarze w Rosji giną, dziennikarze zajmujący się kwestiami politycznymi giną jeszcze częściej.
The trial is closed to journalists and organisations working for human rights.
Dziennikarze i organizacje broniące praw człowieka nie mogą uczestniczyć w rozprawie.

Synonimy (angielski) dla "journalist":

journalist

Przykłady użycia - "journalists" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn the hour, the official delegation with a crowd of journalists is expected.
Punktualnie o trzeciej spodziewano się oficjalnej delegacji i gromady dziennikarzy.
EnglishThe following day the authorities sent KGB special forces to independent journalists.
Następnego dnia władze wysyłają służby specjalne KGB na niezależnych dziennikarzy.
EnglishChina censors the Internet while Russia kills journalists such as Anna Politkovskaya.
Chiny cenzurują Internet, a Rosja zabija dziennikarzy, takich jak Anna Politkowska.
EnglishAt the same time, there is absolutely no freedom of the press for journalists in China.
Jednocześnie dla dziennikarzy w Chinach nie istnieje absolutnie żadna wolność prasy.
EnglishI believe we need to support citizens, civil society and journalists.
Uważam, że musimy wspierać obywateli, społeczeństwo obywatelskie i dziennikarzy.
EnglishThey make great journalists, and they also make really, really good stage actors.
Jako autystyczka, uczyłam się zdolności społecznych, jak aktorka roli.
EnglishWhat is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Co więcej, wszystko to dzieje się w biały dzień i jest udokumentowane przez dziennikarzy.
EnglishSeveral international journalists' organisations have also expressed their concern.
Kilka międzynarodowych organizacji dziennikarzy również wyraziło zaniepokojenie tą sprawą.
EnglishThere is growing violence against journalists and civil society activists.
Coraz więcej jest przemocy wobec dziennikarzy i działaczy społeczeństwa obywatelskiego.
EnglishNow we are hearing new reports about the targeting of opposition parties and journalists.
Teraz słyszymy nowe doniesienia atakach na partie opozycyjne i dziennikarzy.
EnglishAnd journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Reporterzy pikietują na ulicach w celu polepszenia prawa prywatności źródeł.
EnglishJournalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Pobito także dziennikarzy, m.in. Bena Stockinga z Associated Press.
EnglishThe attacks and murders of journalists have created a climate of fear and oppression.
Ataki i zabójstwa dziennikarzy stworzyły atmosferę strachu i opresji.
EnglishI used to be a journalist myself - and this is about protecting journalists throughout Europe.
Sama byłam dziennikarką - i chodzi tu o ochronę dziennikarzy w całej Europie.
EnglishMany journalists ridiculed this, but others understood the issue.
Wielu dziennikarzy wyśmiało te wypowiedzi, ale pozostali zrozumieli problem.
EnglishA quarter of politicians, local officials and journalists are women.
Jedna czwarta polityków, lokalnych urzędników i dziennikarzy to kobiety.
EnglishThe isolation of Tibet must stop - for the inhabitants, for tourists, for journalists.
Należy koniecznie położyć kres izolacji Tybetu - dla dobra mieszkańców, turystów, dziennikarzy.
EnglishWe have been following the successive arrests of journalists over the past few days with concern.
W ciągu ostatnich kilku dni z niepokojem śledzimy kolejne aresztowania dziennikarzy.
EnglishThis requires all EU bodies to respect journalists' sources.
Dotyczy ona wymogu poszanowania źródeł dziennikarskich przez wszystkie organy UE.
EnglishHowever, have we heard from Bulgarian, Romanian or French journalists as well?
Czy jednak słyszeliśmy coś takiego również od bułgarskich, rumuńskich albo francuskich dziennikarzy?