"jolly" po polsku

EN

"jolly" - polskie tłumaczenie

volume_up
jolly {przym.}
volume_up
jolly {przysł.}

EN jolly
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
przyjemny {przym. m.}
jolly (też: cheerful, cheery, convivial, happy)
volume_up
wesoły {przym. m.}
Restorative seafood might best be represented not by Jaws, or by Flipper, or the Gordon's fisherman, but rather, by the Jolly Green Giant.
Odnawialne owoce morza najlepiej zaprezentować nie przez szczęki, albo płetwy, albo rybaka Gortona, ale raczej przez Wesołego Zielonego Giganta.

Przykłady użycia - "jolly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn rats and dogs, Heinz bodies and/ or Howell-Jolly bodies were found.
U szczurów i psów znaleziono ciałka Heinza i (lub) Howell- Jolly' ego.
EnglishThey think Buddha was so boring, and they're so surprised when they meet Dalai Lama and he's fairly jolly.
Spotykając Dalai Lamę, ku ich zdziwieniu, okazuje się on być całkiem radosny.
EnglishIt is trying to jolly the ayatollahs out of their nuclear ambitions.
Stara się odwieść ajatollahów od ich jądrowych ambicji.
EnglishIt is a jolly winter, and the conspirators will be much more careful to hide their global governance agenda this year.
To radosna zima, a konspiratorzy z o wiele większą uwagą będą w tym roku ukrywać swój program światowych rządów.
English. ~~~ Off you jolly well go.
EnglishTax competition is a jolly good thing.
EnglishHe's extremely jolly.
EnglishLast Saturday afternoon, after a jolly good lunch at the Élysée, the European leaders stood on the steps and they talked with fairly weak smiles about solidarity.
W minioną sobotę po południu, po przyzwoitym obiedzie na Polach Elizejskich przywódcy europejscy stanęli na schodach i rozmawiali z raczej niewyraźnymi uśmiechami o solidarności.