"john" po polsku

EN

"john" - polskie tłumaczenie

volume_up
john {rzecz.}
volume_up
John {rzecz.}
PL

EN john
volume_up
{rzeczownik}

1. "the john", slang

john (też: bog, slop bucket, trash can, can)
volume_up
kibel {m.} [pot.]

2. potoczny

Przykłady użycia - "john" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThen cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
EnglishPatients taking APTIVUS must not take products containing St John's wort (Hypericum
Pacjenci przyjmujący lek APTIVUS nie mogą stosować preparatów zawierających ziele
Englishand so were also James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon.
Także i Jakóba i Jana, syny Zebedeuszowe, którzy byli towarzysze Szymonowi.
EnglishThe second example from music is from John Cage's modernist composition, "4'33"."
Drugi przykład z muzyki dotyczy utworu kompozytora współczesnego Johna Cage'a "4'33".
EnglishJohn Wyeth & Brothers Ltd, New Efexor Lane, Havant, HANTS, P09 2NG United Kingdom
John Wyeth & Brothers Ltd New Lane, Havant, HANTS, P09 2NG Wielka Brytania
Englishphenobarbital or St John's wort, (herbal medicine used to treat mild depressions)
fenobarbital lub ziele dziurawca (lek ziołowy stosowany w leczeniu łagodnych depresji)
EnglishAnd Herod said, John I beheaded: but who is this, about whom I hear such things?
Tedy rzekł Herod: Janamci ja ściął; któż wżdy ten jest, o którym ja takie rzeczy słyszę?
EnglishAnd that furthers the isolation that people like John found themselves in.
Co niestety pogłębia izolację, w której ludzie - tacy jak John - się znaleźli.
EnglishSt John's wort is expected to decrease the plasma concentrations of etravirine.
Oczekuje się, że ziele dziurawca zmniejszy stężenie etrawiryny w osoczu.
EnglishJohn went on, and Michael did too, to become some of the inventors of computer animation.
Później John, i Michael też, zostali jednymi z wynalazców animacji komputerowej.
EnglishThis is due to the induction of metabolising enzymes by St John’s wort.
Jest to spowodowane indukcją enzymów metabolicznych przez dziurawiec zwyczajny.
EnglishBut if we shall say, From men; we fear the multitude; for all hold John as a prophet.
Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka.
EnglishAnd he sent Peter and John, saying, Go and make ready for us the passover, that we may eat.
I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli.
EnglishJohn Wyeth & Brothers Ltd New Lane, Havant, HANTS, P09 2NG United Kingdom
John Wyeth & Brothers Ltd New Lane, Havant, HANTS, P09 2NG Wielka Brytania
EnglishThis is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John's wort.
Jest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
EnglishThis is due to the induction of drug metabolising enzymes by St John’s wort.
Jest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.
EnglishSt John's Wort (Hypericum perforatum, medicine to treat depression)
preparaty dziurawca (Hypericum perforatum, leki stosowane w leczeniu depresji)
Englishproducts that contain St John’s wort (Hypericum perforatum) (a herbal product used for
produkty zawierające w swoim składzie ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek ziołowy
EnglishAnd Jesus answered and said unto them, Go and tell John the things which ye hear and see:
A odpowiadając Jezus, rzekł im: Szedłszy, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.
EnglishThere's a piece by a composer, an American composer called John Cage.
Jest taki utwór, skomponowany przez amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a.