"isles" po polsku


Wyniki dla "isle". Słowo "isles" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"isles" - polskie tłumaczenie

volume_up
isle {rzecz.}

EN isle
volume_up
{rzeczownik}

isle (też: island)
So one example is he sees these stonemasons working on the Isle of Lesbos, and they need to measure out round columns.
Dla przykładu, oglądał kamieniarzy pracujących na wyspach Lesbos. ~~~ Musieli oni zmierzyć okrągłe kolumny.
Then there are the Channel Islands and the Isle of Man, which are part of the British Isles but not part of the UK... confused yet?
Są też Wyspy Normandzkie i wyspa Man, które wchodzą w skład Wysp Brytyjskich, ale nie są częścią Zjednoczonego Królestwa ...
It was only because we had a conference on the Isle of Man. ~~~ But I kept emailing, saying, "Have you had a chance to look at my slime yet?"
Mieliśmy konferencje na wyspie Man, a ja ciągle wysyłałem maile z zapytaniem, czy mieli już okazję przyjrzeć się próbkom śluzu.
isle (też: ait, eyot)

Synonimy (angielski) dla "isle":

isle
English

Przykłady użycia - "isles" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe isles have seen, and fear; the ends of the earth tremble; they draw near, and come.
Widziały wyspy, i ulękły się; kończyny ziemi zdumiały się; zgromadziły się, i zeszły się.
EnglishJehovah reigneth; let the earth rejoice; Let the multitude of isles be glad.
Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep
EnglishThe kings of Tarshish and of the isles shall render tribute: The kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Królowie od morza i z wysep dary mu przyniosą; królowie Sebejscy i Sabejscy upominki oddadzą.
EnglishHe will not fail nor be discouraged, till he have set justice in the earth; and the isles shall wait for his law.
Nie zamroczy się, ani ustanie, dokąd nie wykona sądu na ziemi, a nauki jego wyspy oczekiwać będą.
EnglishNow shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that are in the sea shall be dismayed at thy departure.
Tedy się zatrwożą wyspy w dzień upadku twego; zatrwożą się mówię wyspy morskie nad zginieniem twojem.
EnglishOf these were the isles of the nations divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations.
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
EnglishOf the oaks of Bashan have they made thine oars; they have made thy benches of ivory inlaid in boxwood, from the isles of Kittim.
Z dębów Basańskich czynili wiosła twoje, ławy twoje urobili z kości słoniowych i z bukszpanu z wysep Cytymskich.
EnglishBehold, the nations are as a drop of a bucket, and are accounted as the small dust of the balance: Behold, he taketh up the isles as a very little thing.
Oto narody są jako kropla z wiadra, a jako proszek na szalach poczytane są; wyspy jako najmniejszą rzecz porywa.
EnglishFor pass over to the isles of Kittim, and see; and send unto Kedar, and consider diligently; and see if there hath been such a thing.
Przejdźcie przynajmniej wyspy Cytym, a obaczcie; i do Kedar poślijcie a uważajcie pilnie, i przypatrzcie się, jeźli się stało co takowego;
EnglishListen, O isles, unto me; and hearken, ye peoples, from far: Jehovah hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name:
Słuchajcie mię wyspy, a narody dalekie pilnujcie
EnglishOf fine linen with broidered work from Egypt was thy sail, that it might be to thee for an ensign; blue and purple from the isles of Elishah was thine awning.
Bisior haftowany egipski bywał płótnem twojem, z któregoś żagle miewał; hijacynt i szarłat z wysep Elisa był nakryciem twojem.
EnglishSing unto Jehovah a new song, and his praise from the end of the earth; ye that go down to the sea, and all that is therein, the isles, and the inhabitants thereof.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, chwała jego jest od kończyn ziemi, którzy się pławicie po morzu, i wszystko, co w niem jest, wyspy i obywatele ich.
EnglishWithin this context I fully support, for example, the return of the Lewis chessmen to a location in the Western Isles of Scotland and, likewise, the St Ninian's Isle treasure to Shetland.
Dlatego w pełni popieram, na przykład zwrot szachów z Lewis na Hebrydy i tak samo skarbów z wyspy St Ninian na Szetlandy.
EnglishJehovah will be terrible unto them; for he will famish all the gods of the earth; and men shall worship him, every one from his place, even all the isles of the nations.
Straszny im będzie Pan, bo sprawi, że schudną wszyscy bogowie ziemi; i będzie mu się kłaniał każdy z miejsca swego, wszystkie wyspy narodów.
EnglishThus saith the Lord Jehovah to Tyre: shall not the isles shake at the sound of thy fall, when the wounded groan, when the slaughter is made in the midst of thee?
Tak mówi panujący Pan do Tyru: Izali się od trzasku upadku twego, gdy ranni wołać będą, gdy okrutne morderstwo będzie w pośrodku ciebie, wyspy się nie poruszą?
EnglishAfter this shall he turn his face unto the isles, and shall take many: but a prince shall cause the reproach offered by him to cease; yea, moreover, he shall cause his reproach to turn upon him.
Zatem obróci twarz swoję do wysep, i wiele ich pobierze; ale wódz wstręt uczyni hańbieniu jego, owszem, ono hańbienie jego nań obróci.