"iodine" po polsku

EN

"iodine" - polskie tłumaczenie

volume_up
iodine {rzecz.}
PL

EN iodine
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

iodine
iodine
volume_up
jod {m.}
Please also inform your doctor when it is planned to apply iodine contrast media about taking Cozaar Comp.
O stosowaniu leku Cozaar Comp należy poinformować lekarza w przypadku planowanego podania środków kontrastujących zawierających jod.
Before you receive DaTSCAN, your doctor will ask you to take some tablets or liquid that contain iodine.
Przed zażyciem DaTSCAN przez pacjenta lekarz zaleci pacjentowi przyjęcie kilku tabletek (lub płynu), zawierających jod.
The enhancement of brain tumours using a gadolinium (or iodine) containing contrast agent depends on the disruption of the blood brain barrier (BBB).
Wzmocnienie guzów mózgu z zastosowaniem środków kontrastowych zawierających gadolin (lub jod) zależy od przerwania bariery krew- mózg.

2. Chemia

iodine
volume_up
jod {m.}
Please also inform your doctor when it is planned to apply iodine contrast media about taking Cozaar Comp.
O stosowaniu leku Cozaar Comp należy poinformować lekarza w przypadku planowanego podania środków kontrastujących zawierających jod.
Before you receive DaTSCAN, your doctor will ask you to take some tablets or liquid that contain iodine.
Przed zażyciem DaTSCAN przez pacjenta lekarz zaleci pacjentowi przyjęcie kilku tabletek (lub płynu), zawierających jod.
The enhancement of brain tumours using a gadolinium (or iodine) containing contrast agent depends on the disruption of the blood brain barrier (BBB).
Wzmocnienie guzów mózgu z zastosowaniem środków kontrastowych zawierających gadolin (lub jod) zależy od przerwania bariery krew- mózg.

Synonimy (angielski) dla "iodine":

iodine

Przykłady użycia - "iodine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIodine-123 has a physical half-life of 13.2 hours.
Fizyczny okres półtrwania jodu 123 wynosi 13, 2 godziny.
EnglishIt contains a substance, ioflupane, that has been labelled with 123I (iodine-123), a radioactive form of the chemical element iodine.
Zawiera on substancję o nazwie ioflupan, która została wyznakowana 123I (jodem- 123) – radioaktywną postacią pierwiastka chemicznego jodu.
EnglishI think to myself, am I going to give my children milk containing 500 Bq of iodine when there is an alternative milk with 0 Bq of iodine?
Zastanawiam się, czy podałabym moim dzieciom mleko zawierające 500 Bq jodu, jeżeli mam do wyboru inne mleko o zerowej zawartości jodu?
EnglishThe mechanism, although not proven, may involve a decreased absorption of iodine salts and/ or levothyroxine (see section 4.5).
Mechanizm tego zjawiska może polegać (choć nie jest to udowodnione) na zmniejszonej absorpcji soli jodu i (lub) lewotyroksyny (patrz punkt 4. 5).
EnglishThe mechanism, although not proven, may involve a decreased absorption of iodine salts and/ or levothyroxine (see section 4.4).
Mechanizm tego zjawiska może polegać (choć nie jest to udowodnione) na zmniejszonej absorpcji soli jodu i (lub) lewotyroksyny (patrz punkt 4. 4).
EnglishThyrogen can also be used in combination with higher doses of radioactive iodine to ablate (kill) any remaining thyroid cells.
Preparat Thyrogen można także stosować w skojarzeniu z wyższymi dawkami jodu radioaktywnego w celu ablacji (zniszczenia) wszystkich pozostałych komórek tarczycy.
English− Increased thyroid binding globulin (TBG) leading to increased circulating total thyroid hormone, as measured by protein-bound iodine (PBI), T4 by column or by radioimmunoassay.
stężenia antytrombiny III, zmniejszenie stężenia białka S, zwiększenie indukowanej norepinefryną (noradrenaliną) agregacji płytek.
EnglishThyrotropin alfa stimulates thyroid tissue to take up iodine and produce thyroglobulin (Tg) and thyroid hormones (triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4)).
Tyreotropina alfa pobudza tkankę tarczycy do wychwytu jodu, wytwarzania tyreoglobuliny (Tg) i hormonów tarczycy (trójjodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4)).
EnglishIn the detection of leftover thyroid cells, using Thyrogen to stimulate thyroglobulin production and uptake of radioactive iodine was comparable to using THST.
W wykrywaniu pozostałych komórek tarczycy stosowanie preparatu Thyrogen w celu stymulowania wytwarzania tyreoglobuliny i wychwytywania jodu radioaktywnego było porównywalne ze stosowaniem THST.
EnglishWhen receiving DaTSCAN, patients must also take another medicine (such as iodine tablets) to prevent their thyroid gland from taking up the iodine contained in DaTSCAN.
Podczas podawania preparatu DaTSCAN pacjenci muszą przyjmować także inny lek (taki jak tabletki jodu) w celu zapobiegania wychwytowi jodu zawartego w preparacie DaTSCAN przez tarczycę.
EnglishBasically, about half of the world's population is lacking in iron, zinc, iodine and vitamin A.
W skrócie około połowa światowej populacji cierpi na braki żelaza, cynku, jodu i witaminy A. ~~~ Jeśli zainwestujemy około 12 miliardów dolarów, poważnie zmniejszymy ten problem.