"invoice" po polsku

EN

"invoice" - polskie tłumaczenie

volume_up
voice {rzecz.}

EN invoice
volume_up
{rzeczownik}

invoice (też: account, bill, calculation, chit)
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Back home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
Po powrocie do domu otrzymała rachunek za leczenie, którego kosztu nie pokryto z jej krajowego ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz potraktował ją jako prywatnego pacjenta.
I have been told by constituents that they have been invited to advertise their business for no costs only to receive a large invoice with legal threats not long after.
Moi wyborcy mówili mi, że zapraszano ich do darmowego zareklamowania się tylko po to, by wkrótce potem otrzymali rachunek na pokaźną sumę wraz z groźbami prawnymi.
invoice (też: texture)
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
This VAT will not be shown in the invoice.
Ta kwota VAT nie będzie wykazana na fakturze.
Invoices used as proof of purchase should clearly state the VAT number of the car dealer.
Faktury użyte jako dowód zakupu powinny wyraźnie podawać numer VAT dilera.

Przykłady użycia - "invoice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is our company policy to invoice only in Euros.