"intellectual property" po polsku

EN

"intellectual property" - polskie tłumaczenie

EN intellectual property
volume_up
{rzeczownik}

1. IT

intellectual property
Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.
Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.
So it was an early exercise of intellectual property rights.
To był wczesny przypadek sporu o własność intelektualną.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "intellectual property"

intellectual rzeczownik
intellectual przymiotnik
property rzeczownik
property przymiotnik

Przykłady użycia - "intellectual property" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
EnglishParticular attention must therefore be given to protecting intellectual property.
Szczególną uwagę należy zatem zwrócić na ochronę własności intelektualnej.
EnglishMillions of jobs in Europe depend on respect for intellectual property rights.
Miliony miejsc pracy w Europie zależą od respektowania praw własności intelektualnej.
EnglishWe still lack intellectual property rights and Europe has no rules on patents.
Wciąż brakuje nam praw własności intelektualnej, a Europa nie posiada reguł patentowych.
EnglishSecondly, ACTA is only about enforcement of intellectual property rights.
Po drugie, w umowie ACTA chodzi tylko o egzekwowanie praw własności intelektualnej.
EnglishThe attention devoted to the subject of intellectual property protection is significant.
Istotne jest także poświęcenie uwagi kwestii ochrony własności intelektualnej.
EnglishThe issue of counterfeit medicines is unrelated to intellectual property.
Sprawa podrabianych produktów leczniczych nie ma związku z własnością intelektualną.
EnglishFrankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
EnglishI would also underline what the report says about intellectual property.
Podkreśliłbym także, co mówi sprawozdanie na temat własności intelektualnej.
EnglishIt has nothing to do with intellectual property rights and their protection.
Nie ma to nic wspólnego z prawem własności intelektualnej i jej ochroną.
EnglishHowever, there is still a great deal to be done in the area of intellectual property.
Wszelako wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia w obszarze własności intelektualnej.
EnglishThese include the problems connected with intellectual property rights and innovation.
Obejmują one problemy związane z prawami własności intelektualnej oraz innowacyjnością.
EnglishThis is a good balance between intellectual property rights and the rights of consumers.
To jest dobra równowaga między prawami własności intelektualnej a prawami konsumentów.
EnglishI support the idea that intellectual property rights are worth protecting.
Popieram koncepcję, zgodnie z którą prawa własności intelektualnej zasługują na ochronę.
EnglishOn matters of intellectual property, product safety or capital management.
W kwestiach własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów czy zarządzania kapitałem.
EnglishWe must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
Musimy tworzyć nowe procedury dla ochrony własności intelektualnej.
EnglishIntellectual property must be protected to encourage innovation.
Aby zachęcać do innowacyjności, niezbędna jest ochrona własności intelektualnej.
EnglishI am very concerned that we are putting our intellectual property at risk.
Jestem bardzo zaniepokojony tym, że tworzymy zagrożenie dla naszej własności intelektualnej.
EnglishIn addition, particular attention needs to be given to protecting intellectual property rights.
Dodatkowo należy poświęcić szczególną uwagę ochronie praw własności intelektualnej.
EnglishIntellectual property must be protected to encourage research.
Aby zachęcać do rozwoju badań, niezbędna jest ochrona własności intelektualnej.