"insufficient" po polsku

EN

"insufficient" - polskie tłumaczenie

EN insufficient
volume_up
{przymiotnik}

The recovery plan is insufficient and has no focus.
Plan naprawy jest niewystarczający, a ponadto trudno dostrzec w nim jakiś cel.
Cel ten był niewystarczający już w przeszłości.
Insufficient responsiveness to monotherapy was not an inclusion criteria.
Niewystarczająca odpowiedź na monoterapię nie stanowiła kryterium włączania.
insufficient (też: deficient, lax, unsatisfactory, incommensurate)
If you have the impression that the effect of ADVATE is insufficient, talk to your doctor.
Jeżeli odnosi się wrażenie, że skutek działania leku ADVATE jest niedostateczny, należy powiedzieć o tym z lekarzowi.
There is insufficient equipment available, and we do not have a reliable donor database.
Dysponujemy niedostateczną ilością sprzętu i nie mamy wiarygodnej bazy danych o dawcach.
If such inhibitors occur, the condition may manifest itself as an insufficient clinical response.
Obecność inhibitorów może powodować niedostateczną odpowiedź kliniczną na leczenie.

Synonimy (angielski) dla "insufficient":

insufficient
English

Przykłady użycia - "insufficient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt the general directorate level the representation of women is still insufficient.
Na szczeblu dyrekcji generalnych reprezentacja kobiet jest wciąż niezadowalająca.
Englishwith growth disturbance due to insufficient secretion of growth hormone (GH).
z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi niedostatecznym wydzielaniem hormonu wzrostu
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Jest to raczej konsekwencja niedostatecznego wyszkolenia i braku doświadczenia.
EnglishYou say you mean to remain vigilant, but I think that is rather insufficient.
Mówi pan, że zamierza pan zachować czujność, ale myślę, że to nie wystarczy.
EnglishGrowth disturbance due to insufficient secretion of growth hormone (GH).
Zaburzenia wzrostu wynikające z niedostatecznego wydzielania hormonu wzrostu (GH).
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Mimo to wymiar miejski nie zyskał jak dotąd wystarczającego uznania.
EnglishAnimal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy (see section 5.3).
W czasie podawania produktu Dynepo w trakcie badań klinicznych nie odnotowano żadnych o
EnglishThere are insufficient data to support the use of ProQuad with any other vaccines.
Brak dostatecznych danych o stosowaniu szczepionki ProQuad z jakimikolwiek innymi szczepionkami.
EnglishInsufficient information is available on interactions with other protease inhibitors.
O interakcjach z innymi inhibitorami enzymów proteolitycznych nie ma dostatecznych informacji.
EnglishIf such inhibitors occur, the condition may manifest itself as an insufficient clinical response.
Powstanie inhibitorów może się objawiać jako nieskuteczna reakcja na leczenie.
Englishmetformin, in patients (particularly overweight patients) with insufficient glycaemic control
metforminą, u pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą), u których glikemia nie jest
Englishif you are over 65.Insufficient numbers of patients over 65 years of age have been studied.
pacjenci w wieku powyżej 65 lat.Nie przeprowadzano badań leku Atripla
Englishmetformin and a sulphonylurea, in patients (particularly overweight patients) with insufficient
metforminą i pochodną sulfonylomocznika, u pacjentów (zwłaszcza u pacjentów z nadwagą) u
EnglishSometimes this is because they are of insufficient economic value.
Czasami dzieje się tak ze względu na to, że nie mają one wystarczająco wysokiej wartości.
EnglishGrowth disturbance due to insufficient secretion of growth hormone in paediatric patients:
Zaburzenia wzrostu wynikające z niedostatecznego wydzielania hormonu wzrostu u dzieci i młodzieży:
EnglishThere are insufficient data to recommend the use of Nonafact in children less than 6 years of age.
Doświadczenie dotyczące stosowania Nonafact u dzieci poniżej 6 roku życia jest ograniczone.
EnglishThis is only one of the examples of insufficient protection for consumers/airline passengers.
To tylko jeden z przykładów niewystarczającej ochrony konsumentów czy pasażerów linii lotniczych.
EnglishHowever, so far the available data are insufficient and do not identify specific risks for the unborn child.
ciąży otrzymywały sakwinawir w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi.
EnglishIn case of insufficient feed intake, animals should be treated parenterally.
W przypadku niewystarczającej ilości przyjmowanej paszy, zwierzęta powinny być leczone drogą pozajelitową.
EnglishIn case of insufficient feed intake, animals should be treated parenterally.
W przypadku niewystarczającej ilości przyjmowanej paszy, zwierzęta powinny być leczone drogą parenteralną.