EN to install
volume_up
[installed|installed] {czasownik}

to install (też: to put in)
Error 7 means the update was downloaded successfully, but it failed to install properly.
Błąd 7 oznacza, że aktualizacja została pobrana, ale nie udało się jej prawidłowo zainstalować.
Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
Użytkownicy iOS4+ mogą zainstalować tę aplikację na swoich urządzeniach.
Follow these steps to install the Google Docs app on your Android device:
Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować aplikację Dokumenty Google w swoim urządzeniu z Androidem:.
Installing software on every single system is both time-consuming and unproductive.
Instalowanie oprogramowania w każdym pojedynczym systemie jest czasochłonne i bezproduktywne.
He might help residents as they rush to install security equipment in anticipation of the surge in criminal activity that often accompanies such developments.
Może pomoże instalować systemy alarmowe mieszkańcom, którzy spodziewają się nasilenia przestępczości, która jest częstym zjawiskiem wokół takich osiedli.
Frightening video surveillance systems are being installed everywhere, in public places and even on the streets.
Wszędzie, nawet w miejscach publicznych i na ulicach, instaluje się systemy nadzoru video.
This directive deals with exhaust emissions from diesel engines installed in tractors.
Dyrektywa dotyczy emisji spalin z silników wysokoprężnych montowanych w ciągnikach.
Should we not already be putting an obligation on producers to develop systems which warn that a vehicle is approaching and to install them as standard?
Czy już dziś nie należałoby zobowiązać producentów do opracowania i fabrycznego montowania systemów ostrzegania o nadjeżdżającym pojeździe?
to install (też: to load, to put up, to upload)
volume_up
wgrać {czas. dk}

Przykłady użycia - "to install" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAXIS Camera Station is an easy-to-install and intuitive video management software,
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe w instalacji i intuicyjne w obsłudze
EnglishThe issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
Problem uruchomienia tej wspólnej służby nie ma charakteru jedynie technicznego.
EnglishDespite its advanced look, the Jabra PRO™ 9400 is remarkably easy to install.
Choć zestaw Jabra Pro™ 9400 wygląda skomplikowanie, jest on niezwykle łatwy w instalacji.
EnglishThey're expensive to install, but they are more expensive not to.
Wybudowanie ich jest drogie, lecz jeszcze droższe jest nie zbudowanie.
EnglishOnce you find something you like, go ahead and install it to try it out.
Po znalezieniu odpowiedniego produktu zainstaluj go i wypróbuj.
EnglishUntrusting -- you're obviously a criminal, so I'm going to install cameras.
Nieufność - na pewno jesteś przestępcą, więc założę kamery.
EnglishWebGL brings 3D graphics to your browser without the need to install additional software.
WebGL umożliwia wyświetlanie grafiki 3D w przeglądarce bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
EnglishThe indoor AXIS P5522 PTZ Dome Network Camera is affordably priced and easy to install.
Przeznaczona do nadzoru wewnątrz budynków sieciowa kamera kopułkowa PTZ AXIS P5522 jest niedroga i łatwa w montażu.
EnglishIt costs 50 bucks just to install it on your computer, making the publisher about another 275 million.
Sama instalacja programu kosztuje 50 dolarów, co oznacza dodatkowe 275 milionów dolarów dla wydawcy.
EnglishSo, you can't install hand pumps or dig wells, though there is no electricity in most of the villages.
Nie można więc budować ręcznych pomp czy kopać studni. ~~~ W większości wiosek nie ma elektryczności.
EnglishFor your protection, make sure not to install Google Mail Offline for Chrome on a public or shared computer.
Oznacza to, że może być dostępna dla wszystkich osób, które mają dostęp do Twojej przeglądarki.
EnglishAnd we actually had to install white walls to separate these pieces, which didn't belong together.
Mimo wszystko musieliśmy postawić białe ściany aby oddzielić poszczególne prace, które do siebie nie pasowały.
EnglishWe are opposed to the US plans to install a missile shield on EU Member State territory.
Jesteśmy przeciwni planom USA dotyczącym zainstalowania tarczy przeciwrakietowej na terytorium państwa członkowskiego UE.
EnglishAnd you can install this in your hive and replace that dead-out.
Można je wprowadzić do ula, zastępując straty.
EnglishTo download the latest version, visit the Toolbar homepage and click Install Google Toolbar.
Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę główną paska narzędzi Toolbar i kliknij opcję Zainstaluj program Google Toolbar.
EnglishJabra headsets are simple to install with seamless connection to all phone systems.
Instalacja zestawów słuchawkowych Jabra jest łatwa, a one same bezproblemowo nawiązują połączenie ze wszystkimi systemami telefonicznymi.
EnglishIf we are going to install them, who will be paying?
Jeżeli je zainstalujemy, kto za to zapłaci?
EnglishWe did the line install over the summer.
W ciągu lata udało się ukończyć linie produkcyjną.
EnglishOne cable per camera provides power, video and data, making it easy to install with minimum effort.
Jeden kabel do jednej kamery - zapewnia zasilanie, wideo i przestłanie danych, dzięki czemu jest łatwy w montażu, z minimalnym wysiłkiem.
EnglishYou can also install them as public art.
Można je też umieścić jako sztukę publiczną.