"insomnia" po polsku

EN

"insomnia" - polskie tłumaczenie

EN insomnia
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna

insomnia
volume_up
bezsenność {f.} (chroniczna)
In these studies, patients were diagnosed with primary (psychophysiological) insomnia.
W badaniach tych stwierdzono u chorych pierwotną bezsenność (psychofizjologiczną).
drowsiness, difficulties to fall asleep (insomnia), nervousness, vertigo,
senność, trudności w zasypianiu (bezsenność), nerwowość, zawroty głowy pochodzenia
Uncommon: dysgeusia, insomnia, paresthaesia/ hypaesthesia, somnolence.
Niezbyt często: zaburzenia smaku, bezsenność, parestezje lub niedoczulica, senność.

Przykłady użycia - "insomnia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSonata is used for the treatment of adults with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Sonata stosuje się w leczeniu pacjentów z bezsennością, którzy mają trudności z zasypianiem.
EnglishZerene is used for the treatment of adults with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Zerene stosuje się w leczeniu pacjentów z bezsennością, którzy mają trudności z zasypianiem.
EnglishDepression, emotional lability, insomnia Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour
Myśli samobójcze, reakcje agresywne, splątanie, zaburzenia Często:
EnglishPsychiatric disorders Common: somnolence, insomnia.
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często: ziewanie.
EnglishSonata is indicated for the treatment of patients with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Sonata wskazany jest w leczeniu pacjentów z bezsennością, mających trudności z zasypianiem.
EnglishZerene is indicated for the treatment of patients with insomnia who have difficulty falling asleep.
Preparat Zerene wskazany jest w leczeniu pacjentów z bezsennością, mających trudności z zasypianiem.
EnglishChanges in sleep pattern, such as sleeplessness (insomnia) and sleepiness
Zaburzenia snu, takie jak bezsennoś oraz sennoś
EnglishDizziness, somnolence, insomnia, confusion, seizure (see section 4.4) Rare:
Neutropenia, małopłytkowość Niezbyt często:
EnglishNervous system disorders Uncommon Headache Rare Dizziness Very rare Drowsiness, insomnia, fainting, reduced sense of taste
Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często Ból głowy Rzadko Bardzo rzadko
EnglishCommon Bone marrow disorder* Thrombocytopenia* Insomnia
Zaburzenia dotyczące szpiku kostnego * Małopłytkowość *
EnglishAbnormal dreams Confusional state Hallucinations Insomnia
Niezwykłsny e Stany splątania Halucynacje Bezsennoś ć
EnglishDizziness, sensory disturbances (including paraesthesia), sleep disturbances (including insomnia and
Przypadki agresji i przejawów gniewu zgłaszane były szczególnie w początkowym okresie leczenia lub po zakończeniu leczenia.
EnglishInsomnia Depression Ejection fraction decreased
Pęcherze Reakcje skórne Hiperkeratoza Trądzik
EnglishDepression, emotional lability, insomnia Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour
pu Myśli samobójcze, reakcje agresywne, splątanie, zaburzenia Często: zachowania, pobudzenie, somnambulizm, niepokój, nerwowość,
EnglishConfusion Anxiety Depression Somnolence Insomnia
EnglishPsychiatric Disorders Insomnia (10.4 %) 1
EnglishDepression*, anxiety, insomnia*
ból głowy, zawroty *, zaburzenia koncentracji
EnglishPsychiatric Disorders Insomnia
EnglishNervousness Sleep disorders Insomnia
EnglishDepression, emotional lability, insomnia Suicidal ideation, aggressive reaction, confusion, behaviour disorder, agitation, somnambulism, anxiety, nervousness, sleep
zachowania, pobudzenie, somnambulizm, niepokój, nerwowość, zaburzenia snu, niezwykłe sny, apatia ic