EN

indulgence {rzeczownik}

volume_up
Nonetheless, I would ask for your indulgence and that of the House in permitting a roll call vote in the split vote.
Pragnę niemniej prosić Panią i Parlament o pobłażliwość oraz zezwolenie na głosowanie imienne w ramach głosowania podzielonego.
Our only opportunity to be heard in this House was to remain here and make an explanation of vote, so I beg your indulgence on that basis.
Jedyną szansą, aby Wysoka Izba nas wysłuchała było pozostanie na sali i złożenie wyjaśnienia dotyczącego sposobu głosowania, a więc na tej podstawie proszę o pobłażliwość.
The civil administration needs to be put under international control but first of all the terrorist lifeline - weapons, monies and political indulgence - must be cut.
Należy poddać administrację cywilną międzynarodowej kontroli, lecz przede wszystkim należy przeciąć życiową arterię terrorystów - broń, pieniądze i polityczną pobłażliwość.
indulgence (też: kermess)
The current trade in percentages, although I say so myself as a Catholic, is the modern-day equivalent of selling indulgences, and that is not a good thing.
Obecny handel procentami, a mówię to jako katolik, jest nowoczesnym ekwiwalentem handlu odpustami, a to niedobrze.
Climate change is their new theology, a secular religious hysteria complete with Pope - Al Gore - carbon-credit indulgences and the persecution of heretics.
Zmiany klimatyczne stanowią ich nową teologię, świecką histerię religijną wraz z papieżem - Alem Gorem - odpustami uprawnień do emisji i prześladowaniem heretyków.
Have you not come to the conclusion that, instead of bringing Turkey to its senses, this constant indulgence is making it bolder?
Czy nie przyszło panom na myśl, że takie nieustające pobłażanie ośmiela Turcję zamiast przywodzić ją do rozsądku?
I beg your indulgence and thank you again for your understanding.
Proszę o wyrozumiałość i raz jeszcze dziękuję za zrozumienie.
Mr President, thank you for your indulgence.
Dziękuję bardzo za pańską wyrozumiałość.
I'm so sorry, Colonel, but er..... if I might crave the court's indulgence for a few moments?
Przepraszam Pułkowniku, ale emm..... czy mogę błagać o wyrozumiałość wysokiego sądu na kilka chwil?
We er 've got a certain er business indulgence, shall we say, that I could er... utilise.
Mam pewną er... słabość, którą powiedzmy, mógłbym przy okazji er... zaspokoić.
indulgence (też: foible, vice, weakness)

Przykłady użycia - "indulgence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe er 've got a certain er business indulgence, shall we say, that I could er... utilise.
Mam pewną er... słabość, którą powiedzmy, mógłbym przy okazji er... zaspokoić.
EnglishIt is not often I get up to speak, so you will have to allow me some self-indulgence.
Nieczęsto zabieram głos, więc będą musieli państwo pozwolić mi trochę sobie pofolgować.
EnglishCould I beg your indulgence perhaps to draw it to the attention of our rapporteur?
Czy byłby pan tak dobry i zwrócił na to uwagę naszego sprawozdawcy?
EnglishMr President, thank you for your patience and indulgence.
Panie przewodniczący! Dziękuję panu za okazaną cierpliwość i tolerancję.
EnglishI'm so sorry, Colonel, but er..... if I might crave the court's indulgence for a few moments?
Przepraszam Pułkowniku, ale emm..... czy mogę błagać o wyrozumiałość wysokiego sądu na kilka chwil?
EnglishI beg your indulgence and thank you again for your understanding.
Proszę o wyrozumiałość i raz jeszcze dziękuję za zrozumienie.
EnglishHowever, failure to remind will certainly be understood by the Russian authorities as indulgence.
Jeśli jednak przestaniemy o tym mówić, władze rosyjskie uznają, że jesteśmy wobec nich pobłażliwi.
EnglishNo indulgence can be tolerated in this area.
Nie wolno tolerować jakiejkolwiek pobłażliwości w tym zakresie.
EnglishMr President, thank you for your indulgence.
Panie Przewodniczący! Dziękuję bardzo za pańską wyrozumiałość.
EnglishThank you for your indulgence, Mr President.
Bardzo dziękuję za Pańską cierpliwość, Panie Przewodniczący.
EnglishThank you, Mr President, for your indulgence.
Panie Przewodniczący! Dziękuję za cierpliwość.
EnglishHave you not come to the conclusion that, instead of bringing Turkey to its senses, this constant indulgence is making it bolder?
Czy nie przyszło panom na myśl, że takie nieustające pobłażanie ośmiela Turcję zamiast przywodzić ją do rozsądku?
EnglishNonetheless, I would ask for your indulgence and that of the House in permitting a roll call vote in the split vote.
Pragnę niemniej prosić Panią i Parlament o pobłażliwość oraz zezwolenie na głosowanie imienne w ramach głosowania podzielonego.
EnglishI beg your indulgence in this regard.
EnglishSuch self-indulgence must end.
EnglishNow, that wasn’t just self-indulgence.
EnglishThey sacrifice personal indulgence.
English. - Mr President, I crave the House's indulgence, if we can move away from points of order and to the issue of discrimination.
autor. - Panie przewodniczący! Bardzo proszę o wyrozumiałość tej Izby, abyśmy mogli przejść od kwestii porządkowych do sprawy dyskryminacji.
EnglishAnd he gave order to the centurion that he should be kept in charge, and should have indulgence; and not to forbid any of his friends to minister unto him.
I rozkazał setnikowi, aby strzegł Pawła i pofolgował mu, i aby nie bronił żadnemu z przyjaciół jego posługiwać mu albo go nawiedzać.
EnglishIt leads to melancholy and also to speaking for longer than the time one is allocated, Mr García-Margallo y Marfil, through the President's indulgence.
Panie Pośle García-Margallo y Marfil, prowadzą do melancholii oraz przekraczania przydzielonego czasu dzięki pobłażliwości przewodniczącego.

Synonimy (angielski) dla "indulgence":

indulgence
indulging
indulgent