"individuals" po polsku

EN

"individuals" - polskie tłumaczenie

EN individuals
volume_up
{liczba mnoga}

individuals (też: people, persons)
volume_up
osoby {niemęskoos.}
Of course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
Immunocompromised/ immunosuppressed individuals must not be allowed to handle this vaccine.
Osoby o zmniejszonej odporności nie mogą stykać się ze szczepionką.
I therefore wonder what the Council's rationale was when it chose these individuals.
Dlatego zastanawiam się, czym kierowała się Rada, wybierając te osoby.
individuals (też: entities)
volume_up
jednostki {niemęskoos.}
Individuals are increasingly resorting to criminal means and methods.
Jednostki coraz częściej uciekają się do środków i metod przestępczych.
We are also required to effectively isolate individuals who represent a serious threat.
Mamy też obowiązek skutecznie izolować jednostki, które stanowią poważne zagrożenie.
It affects both families and individuals, who are plunged into real difficulties.
Jego ofiarami są jednostki i rodziny, które z tego powodu popadają w poważne trudności.

Synonimy (angielski) dla "individual":

individual

Przykłady użycia - "individuals" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
EnglishZOSTAVAX is indicated for immunization of individuals 50 years of age or older.
ZOSTAVAX jest przeznaczony do uodpornienia osób w wieku 50 lat i starszych.
EnglishA lactose-free Baraclude oral solution is available for these individuals.
Dla tych chorych dostępny jest roztwór doustny Baraclude nie zawierający laktozy.
EnglishOne of them is just obtaining trust from individuals that we work with in the field.
Jedną z nich jest właśnie uzyskanie zaufania od osób, z którymi pracujemy w terenie.
EnglishPost-exposure prevention in individuals one year of age or older following contact with a
Zapobieganie po ekspozycji u osób wieku jednego roku lub starszych po kontakcie z
EnglishDementia is a huge issue throughout Europe affecting millions of individuals and families.
Demencja to ogromny problem w całej Europie, dotyczący milionów ludzi i rodzin.
EnglishThe same principle ought to apply to individuals who exploit victims.
Taka sama zasada powinna obowiązywać w stosunku do osób wykorzystujących ofiary.
EnglishFrontex must be properly resourced and respect human rights of individuals.
Frontex musi być prawidłowo wyposażony w zasoby oraz musi przestrzegać praw człowieka.
EnglishIndividuals may be granted access rights to the European Parliament for up to 12 months.
Akredytacje do Parlamentu Europejskiego przyznawane są na okres 12 miesięcy.
EnglishPost-exposure prevention in individuals one year of age or older following contact with a
Zapobieganie po ekspozycji u osób w wieku jednego roku lub starszych po kontakcie z
EnglishInvirase is used by HIV-infected individuals over 16 years of age.
Lek Invirase jest stosowany u pacjentów w wieku powyżej 16 lat z zakażeniem HIV.
EnglishMoreover, abuses directed against certain individuals may neither be publicised nor discussed.
Ponadto nie wolno informować ani dyskutować o nadużyciach wobec konkretnych osób.
EnglishWe have something called the Genome 100 -- 100 individuals we're sequencing as part of that.
Mamy tak zwany Genom 100 - to zbiór 100 osób, których genomy sekwencjonujemy.
EnglishNo cases of abuse are known among individuals treated for narcolepsy.
Nie są znane przypadki nadużywania leku wśród osób leczonych na narkolepsją.
EnglishECB Opinion on debt arrangements for over-indebted individuals in Greece
Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji
English(Applause) Yeah, but there were hundreds of individuals, obviously, who made that a reality.
(Brawa) No tak, ale oczywiście setki osób przyczyniło się do urzeczywistnienia tegoż.
EnglishThere was a large variability for individuals within the age groups.
W obydwu grupach wiekowych występowała duża zmienność osobnicza parametrów.
English[ Once every year ... ] [ ... three remarkable individuals are awarded a unique prize.
Wszyscy, którzy zostaną zainspirowani, mogą pomóc w jego realizacji.
EnglishFirst, all the individuals are only aware of their nearest neighbors.
Po pierwsze, wszystkie osobniki widzą tylko swoich najbliższych sąsiadów.
EnglishLevitra is not indicated for individuals below 18 years of age.
Preparat Levitra nie jest wskazany do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.