EN individually
volume_up
{przysłówek}

individually (też: one-to-one)
The dose of nitisinone should be adjusted individually.
Dawkę nityzynonu należy dostosować indywidualnie dla danego pacjenta.
The dosage of Apidra should be individually adjusted.
Dawkowanie preparatu Apidra powinno być ustalane indywidualnie.
Dosage of Levemir should be adjusted individually.
Dawkowanie preparatu Levemir należy dostosowywać indywidualnie.
individually (też: singly, one at a time)
volume_up
pojedynczo {przysł.}
On this page, you can also add blocked sites individually.
Na tej stronie możesz również pojedynczo dodawać blokowane witryny.
The bottles are packed individually in a carton box. isa
Fiolki i flakony pakowane są pojedynczo w pudełka kartonowe.
Each bottle is packed individually in a cardboard box.
Każdy flakon pakowany jest pojedynczo do kartonowego pudełka.
individually (też: apart, separately, discretely)
volume_up
oddzielnie {przysł.}
Each patch is individually sealed in a protective sachet.
Ka dy plaster jest zapakowany oddzielnie w szczelnej saszetce ochronnej.
The following data are findings in studies performed with pioglitazone or metformin individually.
Poniższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych oddzielnie z pioglitazonem lub metforminą.
The following data are findings in studies performed with rosiglitazone or metformin individually.
Poniższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych oddzielnie z rozyglitazonem lub metforminą.
individually (też: in person, personally, self)
volume_up
osobiście {przysł.}
How do we change as a culture, and how do we each individually take responsibility for the one piece of the solution that we are in charge of, and that is our own behavior?
Jak się zmieniamy jako kultura, jak każdy z nas osobiście bierze odpowiedzialność za kawałek rozwiązania na który mamy wpływ, czyli na nasze zachowanie?

Synonimy (angielski) dla "individually":

individually
individual

Przykłady użycia - "individually" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishApply to the skin immediately after removal from the individually sealed package.
Nałożyć na skórę natychmiast po wyjęciu z zamkniętego fabrycznie opakowania.
EnglishMoreover, each of them would deserve being mentioned and remembered individually here even now.
Ponadto każdy z nich zasługuje nawet teraz na indywidualną pamięć i uwagę.
EnglishThe following data are findings from studies performed with vildagliptin or metformin individually.
Poniższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych osobno dla wildagliptyny i metforminy.
EnglishWhat is important for the budget for 'other sections' is to assess each institution individually.
Jeśli chodzi o budżet na "inne sekcje” istotna jest indywidualna ocena każdej instytucji.
EnglishConsequently the tendency to try to manage current challenges individually is irresistible.
W rezultacie pojawia się nieodparta chęć, aby spróbować rozwiązać aktualne problemy samodzielnie.
EnglishThe carton contains 5 or 20 hard capsules, individually sealed in sachets.
Pudełko tekturowe zawiera 5 lub 20 kapsułek twardych, zapakowanych szczelnie w oddzielnych saszetkach.
EnglishThese are people who believe that they are individually capable of changing the world.
To ludzie wierzący, że sami są w stanie zmienić świat.
EnglishToday, the countries are individually negotiating with the host country on that kind of exemption.
Dziś państwa prowadzą indywidualne negocjacje na temat tego zwolnienia z państwem przyjmującym.
EnglishThey are acting individually, each one fighting the fire in his own room, instead of working together.
Każdy działa w pojedynkę, samodzielnie gasząc pożar we własnym pokoju, zamiast działać razem.
EnglishThe following data are findings in studies performed with pioglitazone or glimepiride individually.
Poniższe stwierdzenia odnoszą się do badań, w których stosowano osobno pioglitazon lub glimepiryd.
EnglishThe following data are findings in studies performed with rosiglitazone or glimepiride individually.
Poniższe stwierdzenia odnoszą się do badań, w których stosowano osobno rozyglitazon lub glimepiryd.
EnglishThe dose should be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels.
Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku w celu utrzymania normalnego stężenia amoniaku w osoczu.
EnglishEach index lesion assessed individually for response.
Badanie 1, 6 określonych zmian; badanie 2, do 8 określonych zmian.
Englished individually, as a possible acceleration of progression of renal failure cannot be ruled out with certainty.
sz pewnością wykluczyć przyspieszenia rozwoju niewydolności nerek.
EnglishCertainly not individually; probably not as Europe.
Z pewnością nie w pojedynkę; prawdopodobnie nie jako Europa.
EnglishCARTON CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 20 mg INDIVIDUALLY SEALED IN SACHETS
PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 20 mg ZAPAKOWANYCH SZCZELNIE W ODDZIELNYCH SASZETKACH
EnglishCARTON CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 100 mg INDIVIDUALLY SEALED IN SACHETS
PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 100 mg ZAPAKOWANYCH SZCZELNIE W ODDZIELNYCH SASZETKACH
EnglishCARTON CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 140 mg INDIVIDUALLY SEALED IN SACHETS
PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 140 mg ZAPAKOWANYCH SZCZELNIE W ODDZIELNYCH SASZETKACH
EnglishCARTON CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 180 mg INDIVIDUALLY SEALED IN SACHETS
PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 180 mg ZAPAKOWANYCH SZCZELNIE W ODDZIELNYCH SASZETKACH
EnglishCARTON CONTAINING 5 OR 20 HARD CAPSULES OF TEMODAL 250 mg INDIVIDUALLY SEALED IN SACHETS
PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE 5 LUB 20 KAPSUŁEK TWARDYCH LEKU TEMODAL 250 mg ZAPAKOWANYCH SZCZELNIE W ODDZIELNYCH SASZETKACH