"indigo" po polsku

EN

"indigo" - polskie tłumaczenie

volume_up
indigo {rzecz.}
PL

EN indigo
volume_up
{rzeczownik}

indigo (też: woad)
And using indigo, make it anti-microbial.
Użycie indygo sprawi, że będą bakteriobójcze.
In Champaran, we had a Shodh Yatra and we were walking in the land where Gandhiji went to hear about the tragedy, pain of indigo growers.
Szliśmy przez tereny, które odwiedził Gandhi, by zobaczyć tragedię i ból plantatorów indygo.
Gelatin Sodium Lauryl Sulfate Titanium Dioxide (E171) Indigo Carmine (E132) Yellow Iron Oxide (E172) Edible White Ink
mg: żelatyna sodu laurylosiarczan tytanu dwutlenek (E171) indygo karmin (E132) żelaza tlenek żółty (E172) tusz biały jadalny

Synonimy (angielski) dla "indigo":

indigo

Przykłady użycia - "indigo" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishCalcium silicate, Crospovidone, Magnesium stearate, Indigo carmine (E132) as powder.
Krzemian wapnia, Krospowidon, Stearynian magnezu, Indygokarmin (E132) jako proszek.
EnglishPrinting ink Cochineal carminic acid (E120) Indigo carmine (E132) Titanium dioxide (E171)
Atrament Czerwień koszenilowa (E120) Indygokarmin (E132) Tytanu dwutlenek (E171)
EnglishThe capsule shell imprint contains shellac, titanium dioxide (E171) and indigo carmine
Tusz do oznakowania kapsułki zawiera szelak, tytanu dwutlenek (E171) i indygokarmin.
EnglishHypromellose titanium dioxide (E171) lactose triacetin indigo carmine aluminium lake (E132)
Otoczka: hypromeloza dwutlenek tytanu laktoza trioctan glicerylu lak z indygotyną
EnglishHypromellose titanium dioxide (E171) lactose triacetin indigo carmine aluminium lake (E132)
Otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171), laktoza, trioctan glicerylu, lak z
EnglishPolyethylene glycol Polysorbate 80 Blue #2/ Indigo Carmine Aluminium Lake (E132)
Glikol polietylenowy Polisorbat 80 Błękit nr 2/ Indygotyna (E132)
EnglishThe capsules are printed with printing ink containing indigo carmine (E 132).
Kapsułki oznakowane są atramentem zawierającym indygotynę (E 132).
EnglishHypromellose Titanium Dioxide (E171) Macrogols Indigo Carmine Aluminium Lake E132 Triacetin
Hypromeloza Tytanu dwutlenek (E171) Makrogole Lak glinowy indygotyny (E132) Triacetyna
Englishprinting ink: titanium dioxide (E 171), indigo carmine (E 132) and iron oxide (E 172).
atrament do znakowania kapsułki: tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132) i żelaza tlenek
EnglishIn addition, the 15 mg strength contains indigo carmine (E132) and the 20 mg strength contains
Ponadto, tabletki o mocy 15 mg zawierają indygokarminę (E132), a tabletki o mocy 20 mg
EnglishFilm coat: hypromellose titanium dioxide (E171) lactose triacetin indigo carmine aluminium lake (E132)
Otoczka: hypromeloza dwutlenek tytanu laktoza trioctan glicerylu lak z indygotyną
EnglishIndigo carmine (E132) Titanium dioxide (E171) Gelatin Body:
Indygokarmin (E132) Tytanu dwutlenek (E171) Żelatyna Korpus kapsułki:
English(tablet coating) triacetin and indigo carmine colour (E132)
(otoczka tabletki) trioctan glicerolu i barwnik indygokarmin (E132).
EnglishThe 60- and 120-mg tablets also contain indigo carmine lake (E132) and yellow ferric oxide (E172).
Tabletki 60 mg i 120 mg zawierają również lak indygotyny (E132) oraz żelaza żółty tlenek (E172).
EnglishPoly (vinyl alcohol) Titanium dioxide Macrogol 3350 Talc Soya Lecithin Indigo carmine aluminium lake (E132)
Alkohol poliwinylowy Tytanu dwutlenek Makrogol 3350 Talk Lecytyna sojowa Indygotyna (E132)
Englishcapsule shell: gelatine, titanium dioxide (E171), indigo carmine (E132) and yellow iron oxide (E172)
otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132) i żelaza tlenek żółty (E172)
EnglishGelatine, Iron oxide black, red and yellow (E172), Indigo carmine (E132), Titanium dioxide (E171).
Żelatyna, Czarny, czerwony i żółty tlenek żelaza (E172), Indygokarmina (E132), Dwutlenek tytanu (E171).
EnglishMannitol (E421) Sodium starch glycolate (type A) D-glucose Vanilla flavouring Indigo carmine lake (E132)
Mannitol (E421) Skrobi glikolan sodu (typ A) D- glukoza Aromat waniliowy Lak indygokarminy (E132)
English(tablet coating) shellac, macrogol, propylene glycol, polysorbate 80 and indigo carmine colour (E132)
(otoczka tabletki) szelak, makrogol, glikol propylenowy, polisorbat 80 i barwnik indygokarmin (E132).
EnglishGelatin Sodium Lauryl Sulfate Titanium Dioxide (E171) Indigo Carmine (E132) Edible Black Ink.
Otoczka kapsułki: żelatyna sodu laurylosiarczan tytanu dwutlenek (E171) indygokarmin (E132) tusz czarny jadalny