"indignation" po polsku

EN

"indignation" - polskie tłumaczenie

EN indignation
volume_up
{rzeczownik}

indignation (też: displeasure, outrage, indignance)
Anger, indignation and protest have met with explosive results.
Gniew, oburzenie i sprzeciw dały wybuchowe rezultaty.
It is at them that our indignation should be directed first of all.
To przeciwko nim powinno skierować się nasze oburzenie.
Let us convey our indignation in this spirit of disappointment and with this clarity to the Brazilian authorities.
Zakomunikujmy wyraźnie władzom Brazylii nasze oburzenie i rozczarowanie.

Synonimy (angielski) dla "indignation":

indignation
English

Przykłady użycia - "indignation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPour out thine indignation upon them, And let the fierceness of thine anger overtake them.
Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech się zawżdy chwieją.
EnglishAnd when the ten heard it, they were moved with indignation concerning the two brethren.
A usłyszawszy to oni dziesięciu, rozgniewali się na onych dwóch braci.
EnglishHot indignation hath taken hold upon me, Because of the wicked that forsake thy law.
Strach mię ogarnął nad niezbożnymi, którzy opuszczają zakon twój.
EnglishAnd when the ten heard it, they began to be moved with indignation concerning James and John.
A usłyszawszy to oni dziesięciu, poczęli się gniewać na Jakóba i na Jana.
EnglishBut when the disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
Co widząc uczniowie jego, rozgniewali się, mówiąc: I na cóż ta utrata?
EnglishThou didst march though the land in indignation; Thou didst thresh the nations in anger.
W zagniewaniu podeptałeś ziemię, w zapalczywości młóciłeś pogan;
EnglishPress reports about body scanners in the Dutch press have caused a torrent of indignation.
Doniesienia w prasie holenderskiej na temat urządzeń do prześwietlania wywołały falę oburzenia.
EnglishFear characterised the conquest, and indignation characterised colonisation.
Z podbojami wiązał się strach, z kolonizacją - pogarda.
EnglishBecause of thine indignation and thy wrath: For thou hast taken me up, and cast me away.
Bo jadam popiół jako chleb, a napój mój mięszam ze łzami,
EnglishGod is a righteous judge, Yea, a God that hath indignation every day.
Bóg jest tarczą moją, który wybawia ludzi serca szczerego.
EnglishFor Europe, expressing our indignation and isolating the country is clearly not an adequate response.
Wyrażanie naszego oburzenia i izolowanie kraju nie jest oczywiście stosowną reakcją dla Europy.
EnglishHo Assyrian, the rod of mine anger, the staff in whose hand is mine indignation!
EnglishBut there were some that had indignation among themselves, [saying], To what purpose hath this waste of the ointment been made?
I gniewali się niektórzy sami w sobie, a mówili: Na cóż się stała utrata tej maści?
EnglishThere is no soundness in my flesh because of thine indignation; Neither is there any health in my bones because of my sin.
Albowiem strzały twoje utknęły we mnie, a ręka twoja dolega mię.
Englishbut unto them that are factious, and obey not the truth, but obey unrighteousness, [shall be] wrath and indignation,
A zaś swarliwym i prawdzie nieposłusznym, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew;
EnglishHe cast upon them the fierceness of his anger, Wrath, and indignation, and trouble, A band of angels of evil.
Posłał na nich gniew zapalczywości swojej, popędliwość, i rozgniewanie, i uciśnienie, przypuściwszy na nich aniołów złych.
EnglishThou renewest thy witnesses against me, And increasest thine indignation upon me: Changes and warfare are with me.
Odnawiasz świadków twoich przeciwko mnie, a rozmnażasz rozgniewanie twoje na mię; wojska jedne po drugich są przeciwko mnie.
EnglishIt was a sea of people, indignation and revolt that flooded the streets of Lisbon, coming from all corners of Portugal.
To było morze ludzi, pełnych oburzenia i buntu, którzy zalali ulice Lizbony przybywając ze wszystkich zakątków Portugalii.
EnglishWho can stand before his indignation?
Przed rozgniewaniem jego, któż się ostoi?
EnglishIndignation is rising among citizens.