"indifferent" po polsku


Czy chodziło Ci o different
EN

"indifferent" - polskie tłumaczenie

EN indifferent
volume_up
{przymiotnik}

indifferent (też: emotionless, impassive, neutral, unconcerned)
volume_up
obojętny {przym. m.}
The European Parliament cannot remain indifferent to this situation.
Parlament Europejski nie może pozostać obojętny na tę sytuację.
Now the unchanging God feels a bit cold and indifferent to me.
Jednak taki niezmienny Bóg wydaje mi się nieco chłodny i obojętny.
No one, therefore, can remain indifferent.
Nikt nie może więc pozostać obojętny.

Synonimy (angielski) dla "indifferent":

indifferent

Przykłady użycia - "indifferent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commissioner for Trade is often indifferent towards other European policies.
Komisarz ds. handlu często podchodzi z obojętnością do innych obszarów europejskiej polityki.
EnglishRest assured that they have left neither Mr Almunia nor I indifferent.
Zapewniam, że nie pozostawiły one obojętnym ani komisarza Almunii, ani mnie.
EnglishThat is why we cannot be indifferent to what happens in that country.
To dlatego nie możemy być obojętni na to, co się dzieje w tym kraju.
EnglishThe European Union cannot remain indifferent in response to the content of the Goldstone report.
Unia Europejska nie może pozostać obojętna na treść raportu Goldstone'a.
EnglishWe should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Nie bądźmy więc obojętni wobec poniżania naszych dzieci, wobec ich bólu i upokorzenia.
EnglishWe cannot and will not remain indifferent to a country like Pakistan.
Nie możemy i nie pozostaniemy obojętni na taki kraj, jak Pakistan.
EnglishYou have become totally indifferent to the fate of European workers.
Staliście się zupełnie obojętni na los europejskich robotników.
EnglishYouth unemployment figures cannot leave us indifferent.
Nie możemy pozostawać obojętni na dane dotyczące bezrobocia wśród młodzieży.
EnglishWe therefore really cannot remain indifferent to what is happening.
Nie możemy zatem pozostawać obojętni wobec tego, co się dzieje.
EnglishThe international community cannot remain indifferent towards these glaring acts of violence in Somalia.
Społeczność międzynarodowa nie może być obojętna wobec jawnych aktów przemocy w Somalii.
EnglishWe must not be indifferent to such disregard for human life.
Wobec takiego lekceważenia życia ludzkiego nie można być obojętnym.
EnglishIn short, this is a situation of inequality to which the European Union cannot remain indifferent.
Krótko mówiąc, jest to sytuacja nierówności, na którą Unia Europejska nie może pozostać obojętna.
EnglishThe European Union cannot remain indifferent to the brutal killing of human rights activists.
Unia Europejska nie może pozostać obojętna wobec brutalnego zabijania działaczy na rzecz praw człowieka.
EnglishBecause they had the feeling that Europe had become indifferent to the difficulties they faced in their lives.
Ponieważ czuli, że Europa stała się obojętna na trudności piętrzące się w ich codziennym życiu.
EnglishWe should not remain indifferent to this issue.
Jest to temat, wobec którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie.
EnglishOf course, we are not indifferent to the fate of the al-Kurd family and we want to discuss their fate.
Oczywiście, nie jesteśmy obojętni na los rodziny al-Kurd i chcemy uczynić ich los tematem naszej dyskusji.
EnglishI myself experienced what it meant to be helped in this way by people abroad who were not indifferent to our plight.
Tej pomocy ludzi nieobojętnych zza granicy doświadczyłam osobiście.
EnglishWe cannot remain indifferent to that situation either.
Nie możemy pozostać obojętni także wobec tej sytuacji.
EnglishSanctions, Mr President, would show that we are not indifferent, and I believe that that is crucial.
Panie przewodniczący! Nałożenie sankcji pokazałoby, że nie jesteśmy obojętni i uważam, że jest to niezwykle istotne.
EnglishMore and more rules to protect us against an indifferent, uncaring set of institutions we have to deal with.
Coraz więcej zasad by nas chronić przed obojętnymi i nieczułymi instytucjami, z którymi musimy sobie radzić.