EN incontinence
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

incontinence
Haematuria Urinary incontinence Urine flow decreased Polyuria Renal function abnormal
Krwiomocz Nietrzymanie moczu Zmniejszenie odpływu moczu Wielomocz Nieprawidłowa czynność nerek
Incontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the
Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe
Micturition frequency, urinary incontinence
Zwiększenie częstości oddawania moczu, nietrzymanie moczu
incontinence

2. przenośny

incontinence

Synonimy (angielski) dla "incontinence":

incontinence
continence
English

Przykłady użycia - "incontinence" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHaematuria Urinary incontinence Urine flow decreased Polyuria Renal function abnormal
Krwiomocz Nietrzymanie moczu Zmniejszenie odpływu moczu Wielomocz Nieprawidłowa czynność nerek
EnglishIncontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the
Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe
EnglishThe term urinary incontinence is used to describe the condition of involuntary leakage of urine.
Nazwę „ nietrzymanie moczu ” stosuje się w celu opisania stanu mimowolnego oddawania moczu.
EnglishThe main measure was the effect of the treatment on the number of incontinence episodes per week.
Najważniejszym czynnikiem oceny leczenia była ilość epizodów nietrzymania moczu na tydzień.
EnglishNot known: renal failure, haematuria, urinary incontinence.
Częstość nieznana: niewydolność nerek, krwiomocz, nietrzymanie moczu.
EnglishYENTREVE is a medicine to be taken by mouth to treat Stress Urinary Incontinence (SUI) in women.
YENTREVE jest doustnym lekiem stosowanym w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.
Englishurinary frequency, urinary incontinence, urinary urgency
częste oddawanie moczu, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz
EnglishUncommon: urinary incontinence, haematuria, polyuria, urine frequency/ pollakiuria, abnormality
Niezbyt czesto: nietrzymanie moczu, krwiomocz, wielomocz, częstomocz, nieprawidłowości w parametrach moczu
EnglishYentreve is used to treat moderate to severe stress urinary incontinence (SUI) in women.
Preparat Yentreve stosuje się w leczeniu umiarkowanego lub ciężkiego wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet.
EnglishUncommon: hair loss, hives, skin odour abnormal Uncommon: urinary incontinence Very common: blood methionine increased*
Niezbyt często: nietrzymanie moczu Bardzo często: zwiększenie stężenia metioniny we krwi *
EnglishAbdominal distension, fecal incontinence, gastrointestinal disorder (NOS), gastroenteritis, haemorrhoids
nietrzymanie kału, zaburzenia żołądkowo- jelitowe (nieokreślone), zapalenie żołądka i jelit, guzki krwawicze
EnglishMicturition frequency, urinary incontinence
Zwiększenie częstości oddawania moczu, nietrzymanie moczu
EnglishIn the case of urine incontinence or urinary obstruction you will get a urine catheter for about 6 hours.
W przypadkach nietrzymania moczu lub utrudnionego odpływu moczu pacjentowi zostanie założony cewnik na około 6 godzin.
EnglishIncontinence episodes per week Week 12 Change from
Ilość epizodów nietrzymania moczu na tydzień
EnglishEnuresis, micturition disorder, urinary incontinence
EnglishEnuresis, micturition disorder, urinary incontinence
EnglishCommon: enuresis nocturna, urinary incontinence
Często: moczenie nocne, nietrzymanie moczu
EnglishKentera controls the symptoms of urge incontinence and/ or increased urinary frequency and urgency.
Lek Kentera pozwala na opanowanie objawów nietrzymania moczu z parcia i (lub) zwi kszonej cz sto ci oddawania moczu i parcia na mocz.
EnglishThe main measure of effectiveness was the effect of the treatment on the number of incontinence episodes over a 7- or a 3-day period.
Główną miarą skuteczności był wpływ leku na liczbę epizodów nietrzymania moczu w okresie 7 lub 3 dni.
Englishincontinence, pain on passing urine
nietrzymanie moczu, ból podczas oddawania moczu