"incarceration" po polsku

EN

"incarceration" - polskie tłumaczenie

EN incarceration
volume_up
{rzeczownik}

incarceration (też: jail, prison, can, gaol)
The incarceration of dissidents and political opponents is a typical feature of Communist States, but it is excessively practised in Cuba.
Więzienie dysydentów i politycznych przeciwników to typowa cecha państw komunistycznych, nadmiernie charakteryzująca Kubę.
I find it interesting that, for every one dollar we spend, however, on early childhood education, like Head Start, we save 17 dollars on stuff like incarceration in the future.
Interesujące jest, że każdy jeden dolar wydany na wczesną edukację, np. program Head Start, pozwala zaoszczędzić 17 dolarów na rzeczach takich jak przyszłe więzienie.
incarceration (też: imprisonment)

Synonimy (angielski) dla "incarceration":

incarceration

Przykłady użycia - "incarceration" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. ~~~ The United States now has the highest rate of incarceration in the world.
Dziś jest ich 2,3 mln. USA ma pod tym względem najwyższy współczynnik na świecie.
EnglishThis led to her incarceration in a maximum-security prison, in conditions that are putting her life in danger.
Doprowadziło to do jej osadzenia w najściślej strzeżonym więzieniu, w warunkach zagrażających jej życiu.
EnglishFunds for education, for training and for rehabilitation are declining, so this despairing cycle of incarceration continues.
Fundusze na edukację, trening i rehabilitację spadają. ~~~ Rozpaczliwy cykl więzienia trwa.
English(PT) Mr President, Commissioner, tomorrow marks the 13th anniversary of the unjust incarceration of the Burmese leader, Aung San Suu Kyi.
(PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Jutro przypada trzynasta rocznica niesprawiedliwego uwięzienia przywódczyni birmańskiej, Aung San Suu Kyi.
EnglishI am proud to be a member of a party which has actively campaigned against the brutal incarceration of young children seeking asylum.
Odczuwam dumę z tego, że jestem członkiem partii, która aktywnie sprzeciwia się brutalnym praktykom polegającym na więzieniu ubiegających się o azyl dzieci.
EnglishWe refuse to acknowledge the responsibility of Member States of the European Union for allowing incarceration and torture in the secret prisons of the CIA.
Odmawiamy uznania odpowiedzialności państw członkowskich Unii Europejskiej za zezwolenie na przetrzymywanie osób i stosowanie tortur w tajnych więzieniach CIA.
EnglishI opt for a clean break from all attempts to achieve political goals by means of violence, incarceration, intimidation and other forms of oppression.
Opowiadam się za wyraźnym zerwaniem z wszelkimi próbami osiągnięcia celów politycznych za pośrednictwem przemocy, pozbawiania wolności, zastraszania i innych form ucisku.
English. - Mr President, tomorrow marks the 13th anniversary of the unjust incarceration of Aung San Suu Kyi, Burma's most revered political prisoner.
autor. - Panie przewodniczący! Jutro przypada trzynasta rocznica niesprawiedliwego uwięzienia pani Aung San Suu Kyi, która jest najbardziej szanowanym więźniem politycznym w Birmie.
EnglishAfter a botched trial, and his incarceration far from his family, which makes visits difficult, Taoufik Ben Brik has been left in a state of health that makes one fear for his life.
Po nieudolnie prowadzonym procesie Taoufika Ben Brika i uwięzieniu go z dala od rodziny, co utrudnia wizyty, stan jego zdrowia jest tak zły, że istnieje obawa o jego życie.