"impatiently" po polsku


Czy chodziło Ci o impatient
EN

"impatiently" - polskie tłumaczenie

volume_up
patiently {przysł.}

EN impatiently
volume_up
{przysłówek}

impatiently
The Commission may well put forward certain provisions to define its proposals, and it may keep telling us that it is patient associations that are impatiently awaiting such provisions.
Komisja może oczywiście przedkładać określone przepisy w celu zdefiniowania swoich wniosków, może też nam wmawiać, że zrzeszenia pacjentów niecierpliwie wyczekują takich przepisów.
impatiently
impatiently (też: anxiously, eagerly)
We are waiting impatiently for the regulation to be abolished.
Z niecierpliwością czekamy na zniesienie tego rozporządzenia.
The sector is impatiently awaiting revision of the UCITS Directive.
Branża ta z niecierpliwością oczekuje na przegląd dyrektywy UCITS.
Finally, we are impatiently waiting for two initiatives that you announced.
Na koniec chciałbym powiedzieć, że z niecierpliwością czekamy na dwie zapowiedziane inicjatywy.