"ID" po polsku

EN

"ID" - polskie tłumaczenie

volume_up
ID {rzecz.}
volume_up
ID {rzecz.} [skrót]
PL

"idy" - angielskie tłumaczenie

volume_up
idy {niemęskoos.}
EN

EN ID
volume_up
{rzeczownik}

1. potoczny

All participants must have a valid passport or ID card to gain access to the building.
Aby zostać wpuszczonym na teren budynku, każdy uczestnik musi mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
You will therefore need to present a valid passport or ID card when travelling to the five non-Schengen countries and when entering or leaving the EU at the external borders.
Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych pięciu krajów, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty, podobnie jak przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE.
So for example, you come to the polling station, and a poll station worker asks for your ID before giving you a ballot form and asking you to go into a voting booth to fill out your vote.
Na przykład, przychodzisz do punktu wyborczego i jesteś proszony o dowód osobisty zanim zostanie wręczona Ci karta wyborcza i proszą Cię o udanie się do budki wyborczej celem oddania głosu.

Synonimy (angielski) dla "ID":

ID

Przykłady użycia - "ID" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMalta Nycomed Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Id-Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11
Malta Nycomed Langebjerg 1 DK- 4000 Roskilde Id- Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11
English”If the Berlin Wall hadn’t gone down, I’d still be heating my place with coal.”
„Gdyby mur nie upadł, musiałabym po dziś dzień ogrzewać mieszkanie węglem.”
EnglishWell, by design, if I wanted to have a heart attack I'd been in the right places.
Cóż, jeżeli naumyślnie starałem się o atak serca przebywałem we właściwych miejscach.
EnglishAnd I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.
Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.
EnglishAnd actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
Przecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.
EnglishAnd then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Wtedy zdecydowałem się poświęcić życie ratowaniu miliona ludzi rocznie.
EnglishAfter I left my convent, I'd finished with religion, frankly. ~~~ I thought that was it.
Opuszczając zakon, szczerze mówiąc, skończyłam z religią. Myślałam, że to koniec.
EnglishI'd like to conclude with a project I've been working on for two months.
Chciałbym zakończyć mój wykład projektem, nad którym pracuję od dwóch miesięcy.
EnglishMcElroy joins us, I'd be pleased if you kept your opinions to yourself.
Gdy McElroy do nas dołączy byłbym wdzięczny gdybyś zachował swoje opinie dla siebie.
EnglishBut the shooting day would end, and I'd return to my gnarly, awkward self.
Ale kończył się dzień zdjęciowy i musiałam wrócić do swego niezdarnego 'ja'.
EnglishWhat I'd like to talk about today is understanding these exponential technologies.
Chciałbym dziś powiedzieć o zrozumieniu tych technologii wykładniczych.
EnglishAnd I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.
Odkładałem to na później, a później, jak się domyślacie, nigdy nie nadeszło.
EnglishWell first, I'd like to talk about the oldest nutritional method on Earth, breastfeeding.
Zacznijmy od najstarszej metody żywienia znanej na Ziemi -- karmienia piersią.
EnglishI'd want him to be unselfish, and look for the pass first and not shoot all the time.
Chciałbym, żeby nie był samolubny i szukał okazji do podania, a nie strzelał cały czas.
EnglishWell, I'd like to give you a brand-new merlot Brougham, as a sign of good faith.
Cóż, chciałbym dać ci nowy model merlot Brougham, w dowód wierności.
EnglishBut I thought I'd take this opportunity -- there's a few people from Pakistan in here.
Pomyślałem, że skorzystam z tej okazji - jest tu trochę osób z Pakistanu.
EnglishGelehun, I'd like to remind you, you're not on trial here today.
Nie. ~~~ Panie Gelehun, chciałbym Panu przypomnieć, to nie jest proces.
EnglishSo what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.
Chciałbym poświęcić kilka minut i pokazać wam, jak to właściwie działa.
EnglishAnd I'd heard that from the people who really understood what conflict was about.
Słyszałem to od ludzi, którzy naprawdę rozumieli podłoże konfliktu.
EnglishToday, I'd like to show you something which came out of these collaborations.
Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować coś, co wynikło z tej współpracy.