"ice" po polsku

EN

"ice" - polskie tłumaczenie

volume_up
ice {rzecz.}
PL
volume_up
to ice {czas. przech.}
volume_up
to ice {czas. nieprzech.}

EN ice
volume_up
{rzeczownik}

ice
Ice in my ice chest melted within hours, and it was pretty miserable.
Lód w lodówce długo nie wytrzymywał i ogólnie było dość żałośnie.
NASA described the ice conditions last year as the worst since records began.
Lód został rozwalony pod ciśnieniem prądu oceanicznego.
Ice may be applied to the affected area for approximately 30 minutes.
W miejscu wynaczynienia można przykładać lód przez około 30 minut.
ice
volume_up
lody {niemęskoos.}
If I'm going to go buy some ice cream, do I really want to spend eight dollars to go buy the ice cream?
Jeśli mam iść kupić lody, czy naprawdę chcę wydać 8 dolarów, żeby pójść po lody?
Not enough to keep the ice in Greenland from crashing into the ocean.
Nie wystarczy by ocalić lody Grenlandii przed topnieniem.
My dad loves ice-cream so much, he'd do anything to get it.
Mój stary kochał lody tak bardzo, że zrobiłby wszystko żeby je zdobyć.

Synonimy (angielski) dla "ice":

ice

Przykłady użycia - "ice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.
EnglishMost of Britain, all of Scandinavia, covered by ice several kilometers thick.
Większość Wielkiej Brytanii i Skandynawii pokrywała kilkukilometrowa warstwa.
EnglishAt the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
Na drugim końcu planety, na Antarktydzie, znajdują się największe zapasy lodu na Ziemi.
EnglishAt the same time, the melting of the ice has caused unforeseen changes in sea currents.
Równocześnie topnienie lodu spowodowało nieprzewidziane zmiany w prądach morskich.
EnglishNow, one of these Styrofoam chests will last for about four hours with ice in it.
Jedna taka skrzynka styropianowa z lodem wytrzyma około czterech godzin.
EnglishAnd we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
Zrobiliśmy pierwszy odwiert w największym na Ziemi pływającym lodowcu szelfowym.
EnglishI guess the iconic figure of it is the melting of the ice in the Arctic Sea.
Najbardziej znanym przykładem jest zapewne topnienie mas lodowych na Morzu Arktycznym.
EnglishThis past season, they manhandled them across the ice to waiting aircraft.
W ostatnim sezonie, przenosili je własnymi rękami, do oczekującego samolotu.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Szacuje się, że pod pokrywą lodową ukryte jest 90 milionów niewykorzystanych baryłek ropy.
EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Arktyczna pokrywa lodowa jest, można by rzec, bijącym sercem całego systemu klimatycznego.
EnglishSo this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
EnglishPlans for the House of European History project now need to be put on ice.
Plany dotyczące Domu Historii Europejskiej muszą zostać teraz odłożone.
EnglishI was wrapped in ice and then eventually put into a drug-induced coma.
Obłożono mnie lodem. ~~~ W końcu wywołano u mnie śpiączkę farmakologiczną.
EnglishCrossing miles and miles of sastrugi -- frozen ice snowdrifts that could be hip-deep.
Przeprawianie się przez długie zastrugi -- zamrożone zaspy lodu, które mogą sięgać do pasa.
EnglishSome of the ice in the icebergs that I photograph is very young -- a couple thousand years old.
Część lodu w górach lodowych, które fotografuję jest bardzo młoda -- 2 000 lat.
EnglishNever before have so much ice and snow melted as over recent years.
Nigdy wcześniej tyle lodu i śniegu nie stopniało, jak w ciągu ostatnich lat.
EnglishSo, this huge floating ice shelf the size of Alaska comes from West Antarctica.
Ten wielki pływający lodowiec szelfowy wielkości Alaski, znajduje się w Antarktydzie Zachodniej.
EnglishNobody imagined that the West Antarctic Ice Sheet was this dynamic.
Nie wyobrażaliśmy sobie, że pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej jest tak dynamiczna.
EnglishAnd so I now want to show you a short video of what happened there on the ice.
Teraz chcę pokazać wam krótki film o tym co się stało na lodzie.
EnglishBut she reached out to us in that way, and it was, I'd like to say, it was an ice-breaker.
W ten sposób wyciągnęła do nas rękę. ~~~ Było to -- mogę powiedzieć -- przełamanie lodów.