"I had" po polsku

EN

"I had" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "I had" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "I had"

I zaimek
Polish
to have czasownik

Przykłady użycia - "I had" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English(ES) Mr President, I had the same concern as that expressed by the rapporteur.
(ES) Panie przewodniczący! Żywię taką samą obawę, jak wyraził poseł sprawozdawca.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.
English(PL) Commissioner, I had the opportunity to observe the re-elections in Moldova.
(PL) Panie komisarzu! Miałem okazję obserwować powtórzone wybory w Mołdawii.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishI had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
Nie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się aż do wybrzeży Morza Czarnego.
EnglishAnd when I started the church, you know, I had no plans to do what it's doing now.
Kiedy założyłem wspólnotę, wiecie, nie miałem planów tego co się dzieje dziś.
EnglishAnd I had control, which was very important.
Mam tu wszystko, czego potrzebuję: ciszę, przestrzeń i, przede wszystkim, kontrolę.
EnglishAnd I was this weird, sensitive kid, who couldn't really do it, but I had to do it.
Byłem dziwnym, wrażliwym dzieckiem, nie potrafiłem tego zrobić, ale musiałem.
English. - Madam President, I had asked for the floor before.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Prosiłem o głos już wcześniej.
EnglishI have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.
Przeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem ds. energii.
EnglishSure enough, I had caught one -- I just completely forgot that I had caught one.
Okazało się, że złapałem ten okaz, ale zupełnie o tym zapomniałem.(śmiech)
EnglishIt wasn't the resume of breaking this record here, it was more like, who had I become?
Nie chodziło o podsumowanie pobitych rekordów lecz raczej o to, kim się stałam.
EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishI had that condition, to a certain extent, from my own childhood illness.
Miałam takie warunki, do pewnego stopnia, z powodu mojej choroby w dzieciństwie.
EnglishIf I had not left, if I had not had all these lovers, I would have died too.
Gdybym nie odeszła, gdybym nie miała tych wszystkich kochanków, również bym umarła.
English(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
(Śmiech) Stanowi to pokaźną część Biblii, tak więc uznałem, że muszę to jakoś wykonać.
EnglishI was at the office; my desk was clean; I had the blue partition carpet on the walls.
Byłem w biurze; nic nie leżało na moim biurku; Na ścianach miałem niebieską kotarę.
EnglishAnd I realized that, in order to know where I was going, I had to know where I'd been.
Zrozumiałam, że chcąc wiedzieć dokąd zmierzam, muszę wiedzieć skąd przychodzę.
EnglishShe was the most determined advocate for women's rights I had ever heard.
Była najbardziej stanowczym adwokatem praw kobiet o jakim kiedykolwiek słyszałam.
EnglishBut I gave him the money, because I was from Riverdale so I had more money than he did.
Ale to ja dałam mu pieniądze, bo byłam z Riverdale, więc byłam bogatsza niż on.

Pozostałe hasła

English
  • I had

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.