"I enjoy" po polsku

EN

"I enjoy" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "I enjoy" w kontekście.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "I enjoy"

I zaimek
Polish
to enjoy czasownik
enjoy wykrzyknik
Polish

Przykłady użycia - "I enjoy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
To jest coś bardzo interesujące - dokładność nauki, naprawdę to lubię.
EnglishFor this reason, I believe this will enjoy the wholehearted support of our group.
Dlatego uważam, że spotka się to z pełnym poparciem naszej grupy.
EnglishCommissioner, you know how much I enjoy our discussions and debates.
Panie komisarzu! Wie pan, jak bardzo cieszę się z naszych dyskusji i debat.
EnglishI enjoy this because it is one of the last basic freedoms that we have.
Sprawia mi to przyjemność, ponieważ to jedna z ostatnich podstawowych swobód, jakimi się cieszymy.
EnglishI want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
Pragnę, aby Wielka Brytania utrzymywała serdeczne i przyjacielskie stosunki z europejskimi sąsiadami.
EnglishI am sorry for that, but it really is too late - and you know how I enjoy your contributions!
Przykro mi z tego powodu, lecz naprawdę jest zbyt późno - a wie pan, jak lubię pańskie wystąpienia!
EnglishFinally, I hope you enjoy listening to Elvis, Mr President.
I na zakończenie, panie prezydencie, życzę miłego słuchania Elvisa.
EnglishMadam President, I too enjoy my jousts with Mr Davies.
Pani Przewodnicząca! Potyczki z panem posłem Daviesem również mnie sprawiają przyjemność.
EnglishAnd another thing that I enjoy doing is drawing -- drawing, because I like to draw, you know, Japanese anime art.
Kolejną rzeczą, którą lubię robić jest rysowanie... Lubię rysować w stylu japońskich anime.
EnglishI love to teach, and it was mentioned by the previous speaker that I enjoy poetry, and I dabble in it a bit, and love it.
Kocham uczyć, i, jak wspomniał mój przedmówca, uwielbiam poezję i trochę się nią bawię.
EnglishZK: This is something that Keith and I really enjoy doing.
ZK: To jest coś, co Keith i ja naprawdę lubimy robić.
EnglishI enjoy an excellent working relationship with the committee.
Cieszy mnie znakomita współpraca z komisją.
EnglishI am glad that I am a young person in the European Union and I would enjoy being able to make this informed choice.
Cieszę się, że jestem młodą osobą w Unii Europejskiej i chciałbym mieć możliwość dokonywania świadomych wyborów.
EnglishI would say to Mr Gklavakis that we have had lots of discussions, and I always enjoy discussing this with him.
Panie pośle Gklavakis! Chciałabym panu powiedzieć, że odbyliśmy wiele dyskusji i lubię rozmawiać z panem na te tematy.
EnglishI mean, the rare times when I'm there, I do enjoy it. ~~~ And I get lots of kids coming -- lots and lots of kids coming.
To bardzo inspirujące miejsce, naprawdę lubię spędzać tam czas, przychodzi też dużo dzieciaków, bardzo dużo dzieci.
EnglishI do not think that I will enjoy another such rich, honest, sincere and profound political experience as this one.
Nie sądzę, by w przyszłości mogło mi być dane cieszyć się równie bogatym, uczciwym, szczerym i głębokim doświadczeniem politycznym.
English. - Mr President, I also enjoy seeing how things are debated in the UK.
wiceprzewodniczący Komisji. - Panie przewodniczący! Mnie również podobał się opis sposobu, w jaki różne kwestie są dyskutowane w Wielkiej Brytanii.
EnglishI'll enjoy teaching you boys a lesson.
EnglishNow I hope you enjoy the session. ~~~ I hope you enjoy designing your own ultimate and worst possible TEDTalks.
Mam nadzieję, że polubiliście tę sesję Mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze tworząc swoje własne najlepsze i najgorsze z możliwych TED Talks.
EnglishAnd sometimes I feel like I can't really enjoy myself unless it's like a vacation, like when I get Mondays and all those days off.
I czasem czuję, że naprawdę nie mogę spędzać miło czasu dopóki nie przyjdą wakacje, jak wtedy, kiedy mam wolne poniedziałki i inne dni.

Pozostałe hasła

English
  • I enjoy

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.