"hysterical" po polsku

EN

"hysterical" - polskie tłumaczenie

EN hysterical
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

hysterical
volume_up
histeryczny {przym. m.}
Second, a hysterical obsession with man-made global warming.
Po drugie, histeryczna obsesja na punkcie antropogenicznego globalnego ocieplenia.
Hence their almost hysterical demands on the one hand and total unacceptable behaviour on the other.
Stąd z jednej strony prawie histeryczne żądania, a z drugiej zupełne niedopuszczalne zachowanie.
This kind of moralising and selective memory among the European socialists shows that historical materialism has been superseded by hysterical relativism.
Tego rodzaju moralizatorstwo i selektywna pamięć pokazuje, że wśród europejskich socjalistów materializm historyczny zamienia się w relatywizm histeryczny.
hysterical (też: panicky)

2. Medycyna

hysterical

3. potoczny

hysterical (też: hilarious, uproarious)
volume_up
przezabawny {przym. m.}
hysterical
volume_up
przekomiczny {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "hysterical":

hysterical
English

Przykłady użycia - "hysterical" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
Nie możemy jednak stać się histerykami czy też rozniecać niczym nie uzasadnionej paniki.
EnglishSecond, a hysterical obsession with man-made global warming.
Po drugie, histeryczna obsesja na punkcie antropogenicznego globalnego ocieplenia.
EnglishActually, that's "hello" in Bauer Bodoni for the typographically hysterical amongst us.
Cześć. Tak dokładniej, to "cześć" w czcionce Bauer Bodoni, dla tych z nas z typograficzną gorączką.
EnglishWe must not become hysterical and start striking out because a procedure has been instituted.
Nie wolno nam stać się histerykami i zaczynać od nowa tylko dlatego, że rozpoczęto pewną procedurę.
EnglishHence their almost hysterical demands on the one hand and total unacceptable behaviour on the other.
Stąd z jednej strony prawie histeryczne żądania, a z drugiej zupełne niedopuszczalne zachowanie.
EnglishWe must therefore stick to a sensible position, avoiding any hasty or even hysterical reactions to the events in Japan.
Z tego względu musimy utrzymać rozsądne stanowisko, unikając wszelkich pospiesznych czy wręcz histerycznych reakcji na wydarzenia w Japonii.
EnglishThere can be no doubt that we should draw conclusions from history, but we should not become hysterical in response to the disaster in Japan.
Powinniśmy bez wątpienia wyciągać wnioski z kart historii, lecz nie popadajmy w histerię w związku z katastrofą w Japonii.
English(ES) Mr President, I would like to ask you a question, Commissioner, as this afternoon there seems to be a somewhat hysterical atmosphere in the House.
(ES) Panie przewodniczący! Chciałabym zadać pani komisarz pytanie, jako że dzisiejszego popołudnia da się odczuć w Parlamencie nieco histeryczną atmosferę.
EnglishStemann used a large chorus of workers, a cannibal mountain man, young debaters and hysterical girls to turn Jelinek’s indictment into an acidic spectacle.
Przy pomocy wielkiego chóru robotników, kanibala z gór, młodych dyskutantów i histerycznych panienek przetransponował oskarżenie Jelinek na kąśliwe teatralne widowisko.
EnglishIn this regard it is important that this Parliament speaks out against this hysterical vision of a looming invasion of migrants and asylum seekers coming from the South.
W tym względzie ważne jest, że Parlament opowiada się przeciwko tej histerycznej wizji grożącej nam inwazji imigrantów i osób ubiegających się o azyl napływających z Południa.
EnglishThis report was drafted at a time of very complex and even hysterical debates following the natural disaster in Japan and the impact of this disaster on nuclear power stations.
Przedmiotowe sprawozdanie przygotowywane było podczas bardzo złożonych, a nawet histerycznych, debat w związku z klęską żywiołową w Japonii i jej skutkami dla elektrowni jądrowych.