"hypoxia" po polsku

EN

"hypoxia" - polskie tłumaczenie

EN hypoxia
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna

hypoxia (też: anoxia)
hypoxia (też: anoxia)

Przykłady użycia - "hypoxia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAcute or chronic disease which may cause tissue hypoxia such as cardiac or respiratory failure,
ostrą lub przewlekłą chorobą, która może prowadzić do hipoksji tkankowej, taką jak:
Englishacute or chronic disease which may cause tissue hypoxia such as:
ostrą lub przewlekłą chorobą, która może prowadzić do hipoksji tkankowej, taką jak:
Englishacute or chronic disease which may cause tissue hypoxia such as:
ostrą lub przewlekłą chorobą, która może spowodować niedotlenienie tkanek, taką jak:
EnglishHistopathology revealed brain lesions that were consistent with cyanide-induced hypoxia.
Badanie histopatologiczne ujawniło zmiany w mózgu odpowiadające hipoksji indukowanej zatruciem cyjankami.
Englishs collapsed lung (atelectasis); lack of oxygen in the body (hypoxia); congestion; cough; noisy or
e ciężkia duszność, także podczas leżenia w nocy (obrzęk płuc); płyn w jamie opłucnej; zapadnięcie
Englishor chronic disease which may cause tissue hypoxia, such as: cardiac or respiratory failure, recent myocardial infarction, shock.
niewydolność serca lub układu oddechowego, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs.
Englishasthma, bronchiolitis obliterans, lung disorder, hypoxia
EnglishHypoxia Pleural effusion Dysphonia Rhinorrhoea
Wysięk opłucnowy Dysfonia Wyciek wodnisty z nosa
EnglishHypoxia Haemoptysis Bronchospasm Coughing
Niedotlenienie Krwioplucie Skurcz oskrzeli Kaszel
EnglishPulmonary embolism Dyspnoea Hypoxia Epistaxis
Niedrożność jelit Ból brzucha Zaburzenia
EnglishHypoxia Haemoptysis Bronchospasm Coughing
oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
EnglishIn addition to regulating cell cycle proteins, mTOR can regulate translation of the hypoxia-inducible factors, HIF-1 and HIF-2 alpha.
Oprócz regulowania cyklu komórkowego białek, kinaza mTOR może regulować translację czynników indukowanych hipoksją HIF- 1 i HIF- 2 alfa.
EnglishIn responding to hypoxia, the natural hormone erythropoietin interacts with erythroid progenitor cells to increase red cell production.
W reakcji na niedotlenienie naturalna erytropoetyna wchodzi w interakcję z komórkami macierzystymi linii erytrocytów, zwiększając wytwarzanie czerwonych krwinek.
EnglishPatients who develop evidence of severe reactions, especially severe dyspnoea, bronchospasm or hypoxia should have the infusion interrupted immediately.
U pacjentów, u których wystąpią poważne reakcje, przede wszystkim ciężka duszność, skurcz oskrzeli lub hipoksja, wlew musi zostać natychmiast przerwany.
EnglishAs primary growth factor for erythroid development, the natural hormone erythropoietin is produced in the kidney and released into the bloodstream in response to hypoxia.
Jako główny czynnik regulujący erytropoezę, naturalna erytropoetyna jest wytwarzana w nerkach i uwalniana do krwioobiegu w reakcji na niedotlenienie.
EnglishOther toxic effects include nausea, vomiting drowsiness, dizziness, confusion, lethargy, flushing, hypoxia, headache, red spots on the face, and unconsciousness to the point of coma
dezorientacja, letarg, zaczerwienienie twarzy, hipoksja, ból głowy, czerwone plamy na twarzy oraz utrata przytomności aż do śpiączki włącznie.
EnglishIn normal donors, pulmonary adverse events (haemoptysis, pulmonary haemorrhage, pulmonary infiltrates, dyspnoea and hypoxia) have been reported very rarely in post marketing experience.
Po wprowadzeniu produktu do obrotu bardzo rzadko zgłaszano u zdrowych dawców działania niepożądane dotyczące płuc (krwioplucie, krwotok płucny, nacieki w płucach, duszność i hipoksja).