"hypothyroidism" po polsku

EN

"hypothyroidism" - polskie tłumaczenie

EN hypothyroidism
volume_up
{rzeczownik}

1. Medycyna

hypothyroidism
Hypothyroidism Thyroid Disorder Hyperthyroidism
niedoczynność tarczycy zaburzenia tarczycy nadczynność tarczycy
Endocrine disorders Hypothyroidism: common
Zaburzenia endokrynologiczne Niedoczynność tarczycy: często
Hypothyroidism Hyperthyroidism, virilism
Niedoczynność tarczycy Nadczynność tarczycy, wirylizm

Przykłady użycia - "hypothyroidism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThyroid dysfunction most often presenting as hypothyroidism or hyperthyroidism
Zaburzenia czynności tarczycy objawiające się nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy
EnglishHypothyroidism§, hyperthyroidism§ Diabetes, aggravated diabetes
ia Jadłowstręt Bardzo często: len Hipokalcemia, odwodnienie, hiperurykemia, pragnienie Często:
Englishcertain uncompensated endocrine disorders, (e. g. in hypothyroidism and in anterior pituitary or
Wydłużone działanie podanej podskórnie insuliny glargine może opóźniać ustąpienie hipoglikemii.
EnglishHypergonadism male, Cushing syndrome, hypothyroidism
Hipogonadyzm u mężczyzn, zespół Cushinga, niedoczynność gruczołu tarczowego
EnglishRare occurrence of hypothyroidism and/ or reduced control of hypothyroidism may occur.
W rzadkich przypadkach może dojść do niewydolności tarczycy i (lub) zmniejszonej kontroli stanu hipotyreozy.
Englishabnormalities, either hypothyroidism or hyperthyroidism.
Englishabnormalities, either hypothyroidism or hyperthyroidism.
EnglishPatients with severe hypothyroidism should be treated accordingly prior to the start of NutropinAq therapy.
Pacjenci z ciężką niedoczynnością tarczycy powinni być odpowiednio leczeni przed rozpoczęciem stosowania preparatu NutropinAq.
EnglishHypothyroidism§, Hyperthyroidism§, virilism
pu Nadczynność tarczycy§, wirylizm Często:
EnglishHypothyroidism§, Hyperthyroidism§, virilism
s Nadczynność tarczycy§, wirylizm Często:
EnglishThyroid function Cases of hypothyroidism have been reported and monitoring of thyroid function should be considered.
Czynność tarczycy Opisano przypadki niedoczynności tarczycy, dlatego też należy rozważyć kontrolowanie czynności tarczycy.
EnglishHypothyroidism§, Hyperthyroidism§, virilism
EnglishVery rare cases of hypothyroidism have been reported in patients co-administered Renagel and Levothyroxine.
Odnotowano bardzo rzadkie przypadki niedoczynności tarczycy u pacjentów, którym podawano jednocześnie produkt leczniczy Renagel i lewotyroksynę.
EnglishOverall, 7 % of the MRCC population had either clinical or laboratory evidence of treatment-emergent hypothyroidism.
Ogółem u 7 % populacji objętej tymi badaniami stwierdzono kliniczne lub laboratoryjne objawy niedoczynności tarczycy, które wystąpiły w trakcie leczenia.
EnglishHypothyroidism§, uc
EnglishRare cases of hyperthyroidism, some followed by hypothyroidism, have been reported in clinical trials and through post-marketing experience.
W badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki nadczynności tarczycy, czasem z następującą niedoczynnością tarczycy.
EnglishDo not use in dogs in which overweight or obesity is caused by a concomitant systemic disease such as hypothyroidism or hyperadrenocorticism.
Nie stosować u psów, u których nadwaga lub otyłość jest spowodowana jednocześnie występującą chorobą układową np. niedoczynnością tarczycy lub hiperadrenokortycyzmem.
EnglishPatients with symptomatic hypothyroidism on bexarotene therapy have been treated with thyroid hormone supplements with resolution of symptoms.
Pacjenci z klinicznymi objawami niedoczynności tarczycy w przebiegu terapii beksarotenem byli leczeni uzupełniająco hormonami tarczycy, co spowodowało ustąpienie objawów.
EnglishUncommon: anaemia Common: antibody building Common: hypothyroidism Common: glucose tolerance impaired Uncommon: hypoglycaemia, hyperphosphatemia Rare: diabetes mellitus
Niezbyt często: zaburzenia osobowości Często: ból głowy, hipertonia Niezbyt często: senność, oczopląs Rzadko: neuropatia, wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego