"hypericum perforatum" po polsku

EN

"hypericum perforatum" - polskie tłumaczenie

volume_up
hypericum perforatum {rzecz.}
EN

hypericum perforatum {rzeczownik}

volume_up
1. Botanika
hypericum perforatum (też: St John's wort, John's-wort)
if you are currently taking any products containing St John's wort (Hypericum perforatum) as
w przypadku przyjmowania preparatów zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), ponieważ
if you are currently taking any products containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as
w przypadku przyjmowania preparatów zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), ponieważ
dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).

Przykłady użycia - "hypericum perforatum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSt John's Wort (Hypericum perforatum, medicine to treat depression)
preparaty dziurawca (Hypericum perforatum, leki stosowane w leczeniu depresji)
Englishproducts that contain St John’s wort (Hypericum perforatum) (a herbal product used for
produkty zawierające w swoim składzie ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek ziołowy
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum) 300 mg TID (Indinavir 800 mg TID)
Ziele dziurawca (Hypericum Indynawir AUC: ↓ 54 % perforatum) 300 mg 3 x d.
EnglishSt John´s wort (Hypericum perforatum) (used to treat mild depression)
preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (leczenie depresji o niewielkim
Englishif you are currently taking any products containing St John's wort (Hypericum perforatum) as
w przypadku przyjmowania preparatów zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), ponieważ
Englishif you are currently taking any products containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as
w przypadku przyjmowania preparatów zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum), ponieważ
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum): co-administration of efavirenz and St.
metabolizmu może doprowadzić do wystąpienia ciężkich zdarzeń zagrażających życiu (patrz punkt 4. 3).
Englishproducts that contain St John’s wort (Hypericum perforatum)
produkty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum)
Englishif you are currently taking any products containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as
może to zahamować właściwe działanie leku Agenerase (patrz Stosowanie leku Agenerase z innymi lekami).
EnglishJohn's Wort (Hypericum perforatum) which may require increased tacrolimus doses in almost all patients.
Stosowanie tych leków może wymagać zwiększenia dawki takrolimusu u prawie wszystkich pacjentów.
Englishproducts containing St John’s wort (Hypericum perforatum) as this may stop Norvir from working properly.
preparatów zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ponieważ może on hamować właściwe działanie leku Norvir.
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum):
ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum):
EnglishSt John's wort (Hypericum perforatum):
EnglishJohn's wort (Hypericum perforatum):
EnglishJohn’s wort (Hypericum perforatum):
EnglishHerbal preparations containing St John's Wort (Hypericum perforatum) should not be used while taking EVRA (see section 4.5)
Podczas stosowania produktu EVRA, nie należy przyjmować preparatów dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), (patrz punkt 4. 5).
EnglishHerbal preparations containing St John’s Wort (Hypericum perforatum) may induce the metabolism of oestrogens and progestagens.
Preparaty ziołowe, w skład których wchodzi ziele dziurawca (Hypericum perforatum), mogą indukować metabolizm estrogenów i progestagenów.
EnglishJohn's Wort – Hypericum perforatum – preparations) may lead to an incidence of serotonin associated effects (serotonin syndrome: see section 4.4).
Zaleca się zachowanie ostrożności i ściślejszą obserwację kliniczną w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków z mirtazapiną.
EnglishPlasma levels of tipranavir can be reduced by concomitant use of the herbal preparation St John's wort (Hypericum perforatum).
Stężenie typranawiru w osoczu może zostać obniżone podczas równoczesnego stosowania preparatów ziołowych zawierających dziurawiec (Hypericum perforatum).