"hygiene" po polsku

EN

"hygiene" - polskie tłumaczenie

PL

EN hygiene
volume_up
{rzeczownik}

hygiene
I see the health problems, the malaria, the respiratory and hygiene problems.
Widzę problemy zdrowotne, malarię, kłopoty z oddychaniem i higieną.
The food hygiene regulation specifies the hygiene rules for meat production.
Rozporządzenie dotyczące higieny żywności określa zasady higieny w produkcji mięsa.
Higiena środków spożywczych (debata)

Synonimy (angielski) dla "hygiene":

hygiene
English

Przykłady użycia - "hygiene" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSpecific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
EnglishIn the interests of good hygiene, wash your hands after administering the tablets to the dog.
Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu psu tabletek należy umyć ręce.
EnglishThere is widespread hunger and there is a lack of basic hygiene.
Panuje głód, brak podstawowych środków higienicznych.
EnglishThis summer's floods have left thousands of Romanian citizens without a shelter and hygiene conditions.
Powodzie tego lata pozbawiły tysiące obywateli rumuńskich dachu nad głową i odpowiednich warunków sanitarnych.
EnglishAnd the amazing thing to me is that now you would think this woman would like have excellent oral hygiene.
EnglishThe purpose of their flight is different and therefore they do not understand why they have to part with basic hygiene products.
Cel ich lotu jest inny i dlatego nie rozumieją, dlaczego muszą rozstawać się z podstawowymi przyborami toaletowymi.
EnglishIt is precisely these children who pick up basic habits of hygiene in pre-school facilities and also gradually learn rules of behaviour.
To właśnie te dzieci uczą się podstawowych nawyków higienicznych w strukturach przedszkolnych i tam też uczą się reguł zachowania.
Englishintimate hygiene gel
EnglishSlums such as Cité Soleil are especially prone to contagion due to very bad hygiene conditions and poor access to clean water.
Slumsy, takie jak Cité Soleil, są szczególnie narażone na epidemię ze względu na bardzo złe warunki higieniczne oraz brak dostatecznego dostępu do czystej wody.
EnglishThe vaccine does not provide complete protection and it is important to adhere to dietary and hygiene advice to avoid diarrhoeal diseases.
Szczepionka nie zapewnia całkowitej ochrony i dlatego istotne jest przestrzeganie zaleceń dietetycznych i higienicznych dla uniknięcia chorób biegunkowych.
EnglishTreatment in this patient population is therefore recommended only in men who are able or willing to follow the daily foreskin hygiene routine.
Leczenie w tej populacji pacjentów jest zatem zalecane tylko u mężczyzn, którzy są w stanie lub są skłonni przestrzegać codziennych zabiegów higienicznych napletka.
EnglishBlankets, mattresses, water containers, tents and hygiene equipment have been provided by 13 Member States as part of an initial joint EU aid package.
W ramach pierwszego wspólnego unijnego pakietu pomocy 13 państw członkowskich dostarczyło koce, materace, pojemniki na wodę, namioty i urządzenia higieniczne.
EnglishHygiene skills and knowledge about how to manage minor ailments without medical help are no longer passed from one generation to the next, as was traditionally the case.
Brak przekazywanych tradycyjnie między pokoleniami umiejętności higienicznych i radzenia sobie z drobniejszymi dolegliwościami bez pomocy medycznej.
EnglishThe frequency of heat waves, floods and fires on uncultivated land may lead to the occurrence of other diseases, to inadequate hygiene conditions and deaths.
Częstość występowania fal upałów, powodzi i pożarów na nieużytkach może prowadzić do wystąpienia innych chorób, nieodpowiednich warunków sanitarnych i przypadków zgonów.
EnglishAlso, the category of pharmaceutical products is widened to cover all absorbent hygiene products, particularly children's nappies and medical equipment for the disabled.
Poszerzona zostaje również kategoria produktów farmaceutycznych, o wszystkie pochłaniające środki higieniczne, szczególnie pieluchy dla niemowląt oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
EnglishIgnorance, in that all too often, girls and women are still prevented from gaining a basic education, which would simply enable them to read and understand simple health and hygiene recommendations.
Ignorancji, ponieważ nazbyt często dziewczęta i kobiety wciąż pozbawiane są podstawowej edukacji, która po prostu pozwoliłaby im czytać i rozumieć proste zalecenia zdrowotne i higieniczne.