"hungry" po polsku

EN

"hungry" - polskie tłumaczenie

volume_up
hungry {przym.}

EN hungry
volume_up
{przymiotnik}

hungry (też: gaunt, pinched, starved)
volume_up
głodny {przym. m.}
And when you're hungry, food becomes more attractive, and so forth.
Kiedy jesteś głodny, jedzenie staje się atrakcyjniejsze, itd.
Especially if you're hungry and your kids are hungry and your neighbor's kids are hungry and your whole neighborhood is hungry, you're pretty angry.
Gdy jesteś głodny i twoje dzieci też i dzieci sąsiada i sąsiedzi jesteś zły.
Whose harvest the hungry eateth up, And taketh it even out of the thorns; And the snare gapeth for their substance.
Żniwo jego głodny pożre, i z samego ciernia wybierze je; a połknie chciwy bogactwa takowych.
hungry (też: starved)
volume_up
wygłodzony {przym. m.} [przen.]

Synonimy (angielski) dla "hungry":

hungry

Przykłady użycia - "hungry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishfor I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;
Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
English[So that] they go about naked without clothing, And being hungry they carry the sheaves.
Nagiemu dopuszczają chodzić bez odzienia, a o głodzie chowają tych, którzy ich snopy noszą.
Englishand he became hungry, and desired to eat: but while they made ready, he fell into a trance;
A będąc łaknącym chciał jeść; a gdy mu oni jeść gotowali, przypadło na niego zachwycenie.
EnglishIf you don't want to be deceived, you have to know, what is it that you're hungry for?
Jeśli nie chcesz dać się oszukać, musisz wiedzieć, czego pożądasz.
EnglishFor he satisfieth the longing soul, And the hungry soul he filleth with good.
Iż napoił duszę pragnącą, a duszę zgłodniałą napełnił dobrami.
EnglishAnd there he maketh the hungry to dwell, That they may prepare a city of habitation,
I osadza w nich głodnych, aby zakładali miasta ku mieszkaniu;
EnglishBut there is even a more urgent and basic issue - that of hungry children in our schools.
Istnieje jednak problem o wiele bardziej pilny i podstawowy - problem głodnych dzieci w szkołach.
EnglishAnd from all of this, I can only conclude that people, not just students, are really hungry for this.
Konkluzja jest taka, że ludzie, nie tylko uczniowie, chcą takich lekcji.
English. - 850 million people across the world go hungry everyday.
na piśmie. -Na świecie codziennie głoduje 850 milionów osób.
EnglishThe price of cereals rocketed and, as a result, massive populations went hungry, especially in Africa.
Wzrosła cena zbóż i wskutek tego ogromna część ludności cierpiała głód, zwłaszcza w Afryce.
EnglishIf thine enemy be hungry, give him bread to eat; And if he be thirsty, give him water to drink:
Jeźliżeby łaknął ten, co cię nienawidzi, nakarm go chlebem; a jeźliby pragnął, daj mu się napić wody;
EnglishBut he said unto them, Have ye not read what David did, when he was hungry, and they that were with him;
A on im rzekł: Izaście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął, on i ci, którzy z nim byli?
EnglishMadam President, feeding the hungry is a basic precept.
Pani przewodnicząca! Karmienie głodnych jest fundamentalnym nakazem.
EnglishThou hast not given water to the weary to drink, And thou hast withholden bread from the hungry.
Wodyś spracowanemu nie podał, a głodnemu odmówiłeś chleba.
EnglishSince food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.
Od czasu, gdy ceny żywności zaczęły rosnąć, liczba głodujących ludzi wzrosła prawie do miliarda.
EnglishThe European Union is hungry and eager in its acquisition of all of the attributes and trappings of statehood.
Unia Europejska pragnie wszystkich atrybutów państwowości i żarliwie dąży do ich zdobycia.
EnglishThe populations of many countries are growing exponentially, and they are permanently malnourished and hungry.
W wielu państwach drastycznie rośnie liczba mieszkańców stale niedożywionych, głodujących.
EnglishThen shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee?
Tedy mu odpowiedzą sprawiedliwi, mówiąc: Panie
EnglishThey never wrote of the people of Rhodesia having to go hungry.
Nigdy nie pisały o tym, że mieszkańcy Rodezji głodują.
EnglishThe facts are as follows: there is a worldwide shortage of food; there is hunger - 850 million people are going hungry.
Fakty są następujące: na świecie brakuje żywności, jest głód - głoduje 850 milionów ludzi.