"humble" po polsku

EN

"humble" - polskie tłumaczenie

volume_up
humble {przym.}

EN humble
volume_up
{przymiotnik}

humble (też: common, easy, erect, homey)
volume_up
prosty {przym. m.}
volume_up
pokorny {przym. m.}
humble
volume_up
korny {przym. m.}
humble (też: servile, fulsome)
volume_up
uniżony {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "humble":

humble

Przykłady użycia - "humble" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFocusing the work of the European Parliament on my humble self borders on the pathetic.
Koncentrowanie pracy Parlamentu Europejskiego na mojej skromnej osobie jest żałosne.
EnglishI heard prayers of the Sufi -- humble Muslims, hated by the Taliban.
Słuchałam modlitw sufich, skromnych muzułmanów znienawidzonych przez Talibów.
EnglishAnd we can see world-changing values in something as humble as a cell phone.
I możemy zaobserwować zmieniające świat wartości w czymś tak skromnym jak telefon komórkowy.
EnglishLet us be humble enough to admit that years of humanitarian aid have not reduced dependency.
Bądźmy pokorni i przyznajmy, że lata pomocy humanitarnej nie zmniejszyły zależności.
EnglishJust to give you an example: this is the exhibition, Humble Masterpieces, as it was at MoMA in 2004.
Weźmy na przykład wystawę "Skromne arcydzieła", która odbyła się w MoMA w 2004 roku.
EnglishAnd whosoever shall exalt himself shall be humbled; and whosoever shall humble himself shall be exalted.
A kto by się wywyższał, będzie poniżony; a kto by się poniżał, będzie wywyższony.
EnglishThe humble potato -- and I've spent a long time, 25 years, preparing these.
Oto skromny ziemniak. ~~~ Spędziłem 25 lat przygotowując je.
EnglishAnd of course, you can imagine, with Humble Masterpieces it was the same thing multiplied by a hundred.
Oczywiście ze "Skromnymi arcydziełami" było tak samo pomnożone razy sto.
EnglishWhosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven.
Kto się tedy uniży jako to dziecię, tenci jest największym w królestwie niebieskiem.
EnglishOnce you start down at this very humble level, then you can start finding ways to see things.
Zaczynając tak skromnie, w końcu nauczymy się patrzeć.
EnglishRomulus Whitaker: I take the sort of humble approach, I guess you could say.
EnglishIt makes me feel very humble and I am delighted to have the chance to present the Council's draft general budget to you.
Z pokorą, ale i z wielką przyjemnością przedstawiam państwu przygotowany przez Radę projekt budżetu ogólnego.
EnglishI want to take something rather humble to discuss.
Wezmę coś skromnego dla celów dyskusji.
EnglishHe's a very humble and wonderful human being.
Jest to bardzo skromny i wspaniały człowiek.
EnglishThey seem to go in a more humble growth way, you know.
EnglishSay thou unto the king and to the queen-mother, Humble yourselves, sit down; for your headtires are come down, even the crown of your glory.
Mów królowi i królowej: Upokorzcie się, usiądźcie na ziemi; bo spadła z głowy waszej korona chwały waszej.
Englishplease take advantage of our humble hospitality
EnglishThe provision of a total of EUR 200 billion, finalised at the EU summits, seems, in my humble opinion, to be completely inadequate.
Moim skromnym zdaniem przyznanie kwoty 200 miliardów euro, uzgodnione podczas szczytów UE, jest całkowicie niewystarczające.
EnglishI met humble people.
Za zniszczeniem znalazłam duszę tych miejsc.
EnglishI have complete faith that we will do so because, as the anthem of Madeira has taught me, 'the people of Madeira are humble, stoical and brave.
Całkowicie ufam, że to uczynimy, gdyż hymn Madery nauczył mnie, iż "obywatele Madery są skromni, stoiccy i dzielni.