"horst" po polsku

EN

"horst" - polskie tłumaczenie

volume_up
horst {rzecz.}

EN horst
volume_up
{rzeczownik}

1. Geologia

Przykłady użycia - "horst" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I support Horst Schnellhardt's proposal on the hygiene of foodstuffs.
na piśmie. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Popieram wniosek pana posła Horsta Schnellhardta w sprawie higieny środków spożywczych.
EnglishAs Horst Schnellhardt has already mentioned here, we have been campaigning since the last legislative session for progress to be made over this standard.
Jak wspomniał już Horst Schnellhardt, od czasu ostatniego okresu legislacyjnego zabiegaliśmy o osiągnięcie postępu w zakresie przedmiotowego standardu.
English(FR) Madam President, we have just learned of the incredible sentence of six years imprisonment for two German lawyers, Horst Mahler and Sylvia Stolz.
(FR) Pani przewodnicząca! Właśnie dowiedzieliśmy się o nieprawdopodobnym wyroku sześciu lat pozbawiania wolności dla dwóch niemieckich adwokatów - Horsta Mahlera i Sylvii Stolz.