EN hollow
volume_up
{rzeczownik}

hollow (też: depression, sinus)
hollow (też: cut-out place)
hollow (też: basin)
hollow (też: basin, depression)
hollow

Synonimy (angielski) dla "hollow":

hollow

Przykłady użycia - "hollow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt proves that, even when times are tough, solidarity is not a hollow word in Europe.
To dowód, że w Europie nawet w trudnych chwilach, solidarność nie jest jedynie pustym słowem.
EnglishSo the Baobabs, as they get older, tend to get pulpy in their centers and hollow out.
Otóż baobaby, starzejąc się, miękną i stają się puste w środku.
EnglishDeclarations alone, without concrete action, are just hollow words.
Same deklaracje, bez konkretnych działań, to tylko puste słowa.
EnglishThis mobilisation proves that solidarity is not a hollow word where the European Union is concerned.
Uruchomienie tych środków dowodzi, że solidarność nie jest pustym słowem w Unii Europejskiej.
EnglishIn adults, Ketek is used to treat infections of the throat, infections of the sinuses (hollow cavities in
U dorosłych Ketek jest stosowany w leczeniu zakażeń gardła, zatok (jam znajdujących się w
EnglishEarlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Martin Schulz wcześniej zacytował fragment jednej z tych pustych deklaracji przyjętych przez grupę G-20.
EnglishHollow organs have a much higher degree of complexity, because you're asking these organs to act on demand.
Złożoność takich organów wywodzi się z tego, że muszą działać na żądanie.
EnglishBut there are other hollow organs that have added complexity to it.
Nadal są jednak jeszcze bardziej złożone narządy jamiste.
EnglishHollow with planks shalt thou make it: as it hath been showed thee in the mount, so shall they make it.
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
EnglishAnd when they hollow out, then they become habitats for organisms.
Już puste, stają się siedliskiem wielu organizmów.
EnglishThey are not nearly as complex as hollow organs.
Nie są więc aż tak skomplikowane jak puste organy.
EnglishThere must be less focus on stating shared positions that are as hollow as they are well intentioned.
Trzeba się mniej koncentrować na ogłaszaniu wspólnych stanowisk, które są równie nieszczere jak pozbawione dobrych intencji.
EnglishNevertheless, it is better than nothing, and we might, at least, demonstrate that this initiative was a hollow promise.
Ale lepszy rydz niż nic, a my moglibyśmy przynajmniej pokazać, że inicjatywa ta to jedynie pusta obietnica.
EnglishA wait-and-see attitude and hollow words will only feed the extreme right and mistrust among communities.
Podejście typu "poczekamy, zobaczymy” i pustosłowie napędzać będą jedynie skrajną prawicę i nieufność poszczególnych społeczności.
EnglishIt means that the phrases spoken are hollow.
EnglishThe tube there's hollow, about paper-thin.
EnglishAnd to prove that that was not just a hollow statement, the European Union furnished itself with Article 7 - the legal instrument to enforce Article 6.
7 stanowiący instrument prawny mający na celu zapewnienie egzekwowania przestrzegania art. 6.
English♫ But what of the wretched hollow?
English♫ And what of the wretched hollow?
EnglishEffective enforcement of the provisions contained in the regulation is also important, so that they will not be merely hollow declarations.
Ważne jest także skuteczne egzekwowanie tych przepisów zawartych w rozporządzeniu, aby nie były one tylko pustymi deklaracjami.