"holiness" po polsku

EN

"holiness" - polskie tłumaczenie

EN holiness
volume_up
{rzeczownik}

Synonimy (angielski) dla "holiness":

holiness

Przykłady użycia - "holiness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOn this, your ideal path of holiness, I suggest you take a different vow: a vow of action.
Co do państwa idealnej ścieżki świętości, sugeruję, by złożyli państwo inne śluby: działania.
EnglishOnce have I sworn by my holiness: I will not lie unto David:
Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię.
EnglishGod hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Niech będą wybawieni umiłowami twoi; zachowajże ich prawicą swoją, a wysłuchaj mię.
EnglishThy testimonies are very sure: Holiness becometh thy house, O Jehovah, for evermore.
Świadectwa twoje są bardzo pewne; świętobliwość, Panie
EnglishWe Europeans keep learning from His Holiness, the Dalai Lama.
My, Europejczycy, stale uczymy się od Jego Świątobliwości Dalajlamy.
EnglishGod hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Ale teraz dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby ją wynieśli dla prawdy twej.
EnglishIn holiness and righteousness before him all our days.
W świętobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem jego, po wszystkie dni żywota naszego.
EnglishLook down from heaven, and behold from the habitation of thy holiness and of thy glory: where are thy zeal and thy mighty acts?
Spojrzyjże z nieba, a obacz z mieszkania świętobliwości twojej, i ozdoby twojej.
EnglishThe first series, bearing the effigy of His Holiness John Paul II, was issued between 2002 and 2005.
Seria pierwsza, przedstawiająca portret poprzedniego papieża Jana Pawła II, była emitowana w latach 2002-2005.
Englishand put on the new man, that after God hath been created in righteousness and holiness of truth.
I oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy.
EnglishThis gives me the opportunity to welcome to the Chamber Mr Tashi Wangdi, the representative of His Holiness, the Dalai Lama.
Daje mi to możliwość powitania w Izbie pana Tashi Wangdi, przedstawiciela Jego Świątobliwości Dalajlamy.
English50th anniversary of the Tibetan uprising and dialogue between His Holiness the Dalai Lama and the Chinese Government (vote)
Pięćdziesiąta rocznicza powstania tybetańskiego oraz dialog pomiędzy Dalajlamą i rządem chińskim (głosowanie)
EnglishThank you very much, Your Holiness.
EnglishHaving therefore these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
Englishwho was declared [to be] the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead; [even] Jesus Christ our Lord,
A pokazał się Synem Bożym możnie, według Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
EnglishThe next item is the formal sitting at 11.30 a.m. with His Holiness the Dalai Lama; following the formal sitting this debate will continue.
Następnym punktem jest uroczyste posiedzenie o godz. 11.30 z jego świątobliwością Dalajlamą; po uroczystym posiedzeniu będziemy kontynuować debatę.
Englishto the end he may establish your hearts unblameable in holiness before our God and Father, at the coming of our Lord Jesus with all his saints.
Aby utwierdzone były serca wasze nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi świętymi jego.
EnglishI believe that together, we can help to solve the Tibetan problem by mediating negotiations between top Chinese representatives and His Holiness, the 14th Dalai Lama.
Uważam, że razem możemy pomóc rozwiązać problem Tybetu przez mediację w negocjacjach między najwyższymi przedstawicielami Chin a Jego Świątobliwością XIV Dalajlamą.