EN holidays
volume_up
{liczba mnoga}

volume_up
wakacje {niemęskoos.}
As people work very hard to save for holidays, we must make them feel secure.
Ponieważ ludzie pracują bardzo ciężko, aby odłożyć pieniądze na wakacje, musimy zapewnić im bezpieczeństwo.
Nowadays, more and more people are putting their holidays together themselves and booking trips on the Internet.
Obecnie coraz więcej osób samodzielnie planuje wakacje i rezerwuje je przez Internet.
If you want to work during your holidays, bear in mind that most holiday resorts need workers for the summer.
Jeśli szukasz pracy na wakacje, pamiętaj, że najłatwiej o nią w miejscowościach wypoczynkowych.
holidays
volume_up
święta {niemęskoos.}
In the same way, Mrs Pack mentioned here the calendar published by the Commission, from which Christian religious holidays have been omitted entirely.
To samo dotyczy wspomnianego przez panią poseł Pack kalendarza, opublikowanego przez Komisję, w którym całkowicie pominięto chrześcijańskie święta kościelne.
Although this republic has introduced various ethnic and religious holidays, the abnormal bilateral agreement on the status of US citizens still exists.
Choć w republice tej wprowadzono różne święta etniczne i religijne, wciąż obowiązuje osobliwe porozumienie dwustronne w sprawie statusu obywateli Stanów Zjednoczonych.
holidays
volume_up
dni świąteczne {niemęskoos.}

Synonimy (angielski) dla "holiday":

holiday
English

Przykłady użycia - "holidays" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishDuring his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.
W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.
EnglishTuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
EnglishTravellers also have certain rights in relation to package holidays.
Podróżnym przysługują także pewne prawa w odniesieniu do wyjazdów zorganizowanych.
EnglishMost of these holidays are days when banks and shops are closed.
Większość wymienionych świąt to dni, w które banki i sklepy są zamknięte.
EnglishThere are also holidays which affect only certain regions of a country which are not listed here.
Na liście znajdującej się poniżej nie uwzględniono świąt regionalnych.
English“Europe needs symbols, culture, holidays,” said König.
„Europa potrzebuje wspólnych symboli, kultury, świąt i uroczystości“, powiedział König.
EnglishFirst, it defined 'equal pay' as meaning equal pension rights and equal holidays and so on.
Najpierw zdefiniował termin "takie samo wynagrodzenie” jako równe prawa emerytalne i równe prawo do urlopu itd.
EnglishFor this reason, our proposals were validated by a panel of recognised experts just before the summer holidays.
Z tego powodu na krótko przed wakacjami letnimi nasze propozycje ocenił zespół uznanych ekspertów.
EnglishAt the time of the adoption of the directive in 1990, package holidays were the most common type of holidays.
W 1990 roku, gdy uchwalono tę dyrektywę, wyjazdy zorganizowane były najpowszechniejszą formą spędzania wakacji.
EnglishThis is one of the most important secular holidays.
To jest jedno z najważniejszych świąt świeckich.
EnglishThe directive must therefore be revised to include within its remit suppliers of 'dynamic' package holidays as well.
Dlatego należy zrewidować dyrektywę i uwzględnić również dostawców "dynamicznych” wyjazdów zorganizowanych.
EnglishIndeed, over the past number of years, the proportion of holidays that are protected has fallen from about 90% to about 60%.
W ciągu ostatnich lat udział chronionych wyjazdów wakacyjnych spadł z poziomu 90 % do poziomu 60 %.
EnglishIn addition, the dynamic package holidays purchased can only be paid for using online payment methods.
Ponadto, za zakupy dynamicznych pakietów wakacyjnych można zapłacić jedynie korzystając z elektronicznych systemów płatności.
EnglishThere will also be no discrimination as regards working time, overtime, holidays and protection for pregnant women.
Zakaz dyskryminacji będzie miał zastosowanie do czasu pracy, godzin nadliczbowych, urlopów oraz ochrony kobiet w ciąży.
EnglishThese pages will guide you in the right direction whether you want a full- or a part-time job or just to work during your holidays.
Poniższe strony pomogą ci jeśli szukasz zatrudnienia w pełnym, lub niepełnym wymiarze lub tylko pracy wakacyjnej.
EnglishMain public holidays in 2012
EnglishNowadays, a majority of EU citizens organise their holidays themselves rather than purchasing predefined packages.
Obecnie większość obywateli UE częściej decyduje się na samodzielne organizowanie swoich wakacji, niż na kupowanie określonych z góry pakietów.
EnglishThe 1990 directive fails to take into account new trends, such as buying package holidays and making payments via the Internet.
Dyrektywa z 1990 roku nie uwzględnia nowych trendów, takich jak zakupy podróży zorganizowanych i płatności dokonywane przez Internet.
EnglishAnother idea connected with this subject was that concerning the local media, which was decided in plenary just before the holidays.
Kolejny pomysł dotyczący tego tematu to media lokalne, w przedmiocie których została podjęta decyzja na sesji plenarnej przed świętami.
EnglishWe have heard here today how cut-price airline SkyEurope went bankrupt during the last holidays, leaving thousands of clients out of pocket.
Była tu mowa, że ostatnio w czasie wakacji zbankrutowały tanie linie SkyEurope, zostawiając tysiące klientów z wykupionymi już biletami.