"hi" po polsku

EN

"hi" - polskie tłumaczenie

volume_up
hi {wykrz.}
volume_up
hi! {wykrz.}
PL

EN hi
volume_up
{wykrzyknik}

1. ogólne

hi (też: hello)
volume_up
serwus {wykrz.}
hi (też: howdy)
volume_up
elo {wykrz.} [slg.]

2. potoczny

hi (też: hey, hoy, hollo, holla)
volume_up
hej {wykrz.}
hi (też: hello, hey, howdy, cheers)
volume_up
cześć {wykrz.} [pot.]
I expected him to be incoherent, but, in fact, he walked into the tent and said to me, "Hi, Ken.
Sądziłem, że będzie nieprzytomny, ale wręcz przeciwnie - wszedł i powiedział: "Cześć Ken.
Einstein, do you want to say "hi" to all the owls?
Einstein, powiesz "cześć" wszystkim sowom?
Hi, Al! ~~~ And anyway, he said, "nature conformable to herself" -- personifying nature as a female.
Cześć Al! Powiedział "natura podobna do samej siebie" -- personifikując naturę jako kobietę.
hi (też: hiya, howdy, hello)
volume_up
siema {wykrz.} [pot.]
hi (też: hey)
volume_up
hejka {wykrz.} [pot.]

Synonimy (angielski) dla "hi":

hi

Przykłady użycia - "hi" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo, first of all, Dan, do you want to say hi to everyone and tell everyone who you are?
Dan, na początek, może przywitasz się ze wszystkimi i przedstawisz się wszystkim?
EnglishThe leap from plough to hi-tech tractor is not at all an appropriate one.
Przeskok od pługa do najnowocześniejszego traktora nie jest wcale podejściem właściwym.
EnglishWe also deployed a couple of satellite tags, so we did use hi-tech stuff as well.
Rozmieściliśmy również kilka nadajników satelitarnych.
EnglishHi everyone. ~~~ I'm an artist and a dad -- second time around.
Witam wszystkich Jestem artystą i tatą - po raz drugi.
English(Applause) (Music) (Applause) Gustavo Dudamel: Hi everybody in L.A. Hi Quincy.
Gustavo Dudamel! (Brawa) (Muzyka) (Brawa) Gustavo Dudamel: Witajcie wszyscy w Los Angeles. ~~~ Witaj, Quincy.
EnglishI also welcome the attention to the development of the hi-tech, knowledge economy and science.
Cieszy mnie również uwaga zwrócona na rozwój nowoczesnych technologii, gospodarki opartej na wiedzy oraz nauki.
EnglishHI titre ≥ Emulsion for Chickens 6.0 log2 injection per dose
miano HI Emulsja do ≥ 6, 0 log2 wstrzykiwań w dawce
EnglishA clear justification should be given in support of the proposed pass level of an HI serum titre of 6.0 log2.
Należy przedstawić jasne uzasadnienie proponowanego poziomu akceptacji miana 6, 0 log2 HI w surowicy.
EnglishSo, next time you are really depressed, look in the mirror and you can look and say, hi, I'm looking at a star here.
Kiedy jest wam smutno, spójrzcie w lustro - zobaczycie gwiazdę.
EnglishHi, my name is Roz Savage and I row across oceans.
Witam, nazywam się Roz Savage. i wiosłuję przez oceany.
EnglishHI titre ≥ Emulsion for 6.0 log2 injection per dose
miano HI Emulsja do ≥ 6, 0 log2 wstrzykiwań w dawce
English(Video) Britlin Losee: Hi Mr. Eric Whitacre.
(Video) Britlin Losee: Witam Panie Ericu Whitacre.
EnglishSo Art Buchwald left his legacy of humor with a video that appeared soon after he died, saying, "Hi!
Tak więc Art Buchwald pozostawił po sobie spadek w postaci zabawnego filmu, opublikowanego krótko po jego śmierci, w którym mówi: "Witam!
EnglishNow I combine them with hi-tech materials and engineering to create voluptuous, billowing forms the scale of buildings.
Teraz łączę je z materiałami wysokiej technologii i inżynierii, aby stworzyć zmysłowe, falujące formy wielkości budynków.
EnglishTel: +354 525 5452E-mail: ask[at]hi.is
English> 1:40 HI Emulsion for units per injection dose
EnglishHi, this is Young-oak's cell phone.
EnglishDP: Hi, could I have 400 with a schmear?
EnglishIt should be indicated what reference antigen is used in the HI test and details should be provided on the standards included in the test.
Należy wskazać antygen referencyjny stosowany w teście HI oraz dostarczyć szczegółowe informacje o standardach w teście.
EnglishChris Anderson: William, hi.