"herpes" po polsku

EN

"herpes" - polskie tłumaczenie

volume_up
herpes {rzecz.}

EN herpes
volume_up
{rzeczownik}

herpes (też: cold sore)
Infection, Herpes simplex, wound infection, pharyngitis, candidiasis oral
Zakażenia, opryszczka zwykła, zakażenie ran, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej
uncommon: furuncle, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, herpes simplex dermatitis
niezbyt często: czyrak, liszajec, opryszczka zwykła, półpasiec, wyprysk opryszczkowy skóry
Herpes simplex, herpes zoster, influenza–like symptoms
Opryszczka zwykła, półpasiec, objawy grypopodobne

Synonimy (angielski) dla "herpes":

herpes

Przykłady użycia - "herpes" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEurican Herpes 205 is given as two 1 ml subcutaneous (under the skin) doses.
Preparat Eurican Herpes 205 podaje się w dwóch wstrzyknięciach podskórnych po 1 ml.
EnglishEurican Herpes 205 contains small amounts of canine herpes virus antigens.
Preparat Eurican Herpes 205 zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psów.
EnglishPatients may be at an increased risk of folliculitis, acne and herpes viral infections.
e Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków włosowych,
EnglishThey recommended that Eurican Herpes 205 should be given a marketing authorisation.
Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Eurican Herpes 205.
EnglishEurican Herpes 205 is specifically indicated during pregnancy.
Szczepionka Eurican Herpes 205 jest przeznaczona do podawania w okresie ciąży.
EnglishEurican Herpes 205 powder and solvent for emulsion for injection
Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.
EnglishActive substance: adenovirus-mediated Herpes simplex virus-thymidine kinase gene
Substancja czynna: gen kinazy tymidynowej wirusa Herpes simplex, podawany za pośrednictwem adenowirusa
EnglishBronchitis, sinusitis, herpes simplex (resistance), rhinitis Pneumonia§
ob (oporna), zapalenie błony śluzowej nosa Zapalenie płuc§ Rzadko:
EnglishEurican Herpes 205 has been studied in three laboratory studies and two field trials.
Preparat Eurican Herpes 205 badano w trzech badaniach laboratoryjnych i w dwóch badaniach terenowych.
English16/ 19 PACKAGE LEAFLET Eurican Herpes 205 powder and solvent for emulsion for injection
16/ 19 ULOTKA INFORMACYJNA Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań.
EnglishHerpes viral infection, Nasopharyngitis, Lower respiratory tract infection
nosogardła, zakażenia dolnych dróg oddechowych
EnglishThree cases of pneumonia (1 serious) and 2 cases of herpes zoster (both non-serious) were reported.
Zgłoszono 3 przypadki zapalenia płuc (w tym 1 ciężki) i 2 przypadki półpaśca (obydwa nie były ciężkie).
EnglishEurican Herpes 205 is intended to protect the puppies from this infection during the first few days of life.
Preparat Eurican Herpes 205 ma chronić szczenięta przed tym zakażeniem w pierwszych dniach życia.
EnglishHow has the effectiveness of Eurican Herpes 205 been studied?
Jak badano skuteczność preparatu Eurican Herpes 205?
EnglishHerpes Zoster Blood and lymphatic system disorders
Półpasiec Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość
EnglishEurican Herpes 205 is a powder and solvent that is made into an emulsion for injection.
Preparat Eurican Herpes 205 ma postać proszku i rozpuszczalnika, które miesza się w celu sporządzenia emulsji do wstrzykiwań.
EnglishWhat are the side effects of Eurican Herpes 205?
Jakie są działania niepożądane preparatu Eurican Herpes 205?
EnglishPatients may be at an increased risk of folliculitis, acne and herpes viral infections.
Pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mieszków włosowych, trądziku lub zakażenia wirusem Herpes.
EnglishOther information about Eurican Herpes 205:
Inne informacje na temat preparatu Eurican Herpes 205:
EnglishWhy has Eurican Herpes 205 been approved?
Na jakiej podstawie zatwierdzono Eurican Herpes 205?