EN helping
volume_up
{rzeczownik}

helping (też: batch, portion, share, take)
She had heard a lot at school about how above all you must not be fat, but she was not sufficiently aware of how you should eat healthily and what a normal helping is.
Wprawdzie w szkole wielokrotnie słyszała, że nie należy być grubym, jednak nie miała dostatecznego pojęcia o tym, na czym polega zdrowe odżywianie i jak wygląda normalna porcja.

Synonimy (angielski) dla "helping":

helping
help

Przykłady użycia - "helping" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere is little value in helping start-ups if SMEs are then blocked from growth.
Wspieranie zakładania MŚP nie ma sensu, jeżeli potem blokuje się ich wzrost.
EnglishLet us not forget that the Directive is aimed at helping both workers and contractors.
Nie zapominajmy, iż dyrektywa ma służyć zarówno pracownikom, jak i usługodawcom.
EnglishI am pleased that the EU is helping to revive and activate this potential.
Cieszę się, że Unia Europejska pomaga w ożywieniu i uruchomieniu tego potencjału.
EnglishSomeone said that Europe did not like or was not helping developing countries.
Ktoś powiedział, że Europa nie lubi lub nie pomaga krajom rozwijającym się.
EnglishBonviva prevents loss of bone from osteoporosis, thus helping to rebuild lost bone.
Bonviva zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą i pomaga w odbudowie kości.
EnglishThere are several examples of the European Parliament helping to improve the directive.
Parlament Europejski pomógł w kilku miejscach udoskonalić przedmiotową dyrektywę.
EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Pomagacie państwo w dobijaniu przemysłu, który już i tak dotknęły poważne trudności.
EnglishReporter: ...battlefield companions are helping to reduce the combat risks.
Reporter: mechaniczni towarzysze żołnierzy pomagają zmniejszyć ryzyko walki.
EnglishBondenza prevents loss of bone from osteoporosis, thus helping to rebuild lost bone.
Bondenza zapobiega utracie kości, spowodowanej osteoporozą i pomaga w odbudowie kości.
EnglishThis is the message that we are going to take, Europe helping with this common policy.
To jest przekaz, który przyjmiemy do siebie - Europa pomaga w tej wspólnej polityce.
EnglishIf we do this, we will be helping - at least - to extend the Decent Work programme.
Jeżeli uda nam się to uda, pomożemy - przynajmniej - rozszerzyć program godziwej pracy.
EnglishThe substance metformin works by helping the body to make better use of insulin.
Metformina natomiast, pomaga organizmowi lepiej wykorzystać insulinę.
EnglishWe are also helping the millions of people suffering from one of the 30 000 rare diseases.
Pomagamy także milionom osób cierpiących na jedną z 30 tysięcy rzadkich chorób.
EnglishWe would be helping the reformers in these societies, who are struggling for change.
Pomagalibyśmy reformatorom w tych społeczeństwach, które walczą o zmianę.
EnglishThe European Union is helping France, Sarkozy and the chair of the G20.
Unia Europejska pomaga Francji, panu Sarkozy'emu oraz przewodniczącemu G-20.
EnglishI spent a large part of 2006 working in the Council representation in Baghdad helping them.
Spędziłem znaczną część 2006 roku pracując w przedstawicielstwie Rady w Bagdadzie.
EnglishThrough this report we are helping to create a European market by removing obstacles.
Poprzez przedmiotowe sprawozdanie pomagamy tworzyć europejski rynek usuwając przeszkody.
EnglishWe also need to take action and talk to those European companies that are helping this junta.
Musimy także prowadzić dialog z tymi europejskimi firmami, które pomagają juncie.
EnglishThijs Berman's report goes some way towards helping achieve that goal.
Sprawozdanie pana posła Thijsa Bermana stanowi pewien postęp w realizacji tego celu.
EnglishHowever, standards are only one of the instruments for helping industry.
Jednakże normy stanowią tylko jeden z instrumentów wspomagania przemysłu.