"helpdesk" po polsku

EN

"helpdesk" - polskie tłumaczenie

PL

"helpdesk" - angielskie tłumaczenie

EN helpdesk
volume_up
{rzeczownik}

Synonimy (angielski) dla "helpdesk":

helpdesk
English

Przykłady użycia - "helpdesk" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn order to ensure businesses are more prepared, the IPR SME Helpdesk provides:
W ramach wspierania przedsiębiorstw świadczy on następujące usługi:
EnglishI also want to address the particular point about the helpdesk and small businesses.
Chcę także zająć się szczególniej sprawą działu pomocy technicznej i małych przedsiębiorstw.
EnglishFirst of all, with regard to the China helpdesk.
Po pierwsze, jeśli chodzi o centrum informacji w Chinach.
EnglishThe IPR SME Helpdesk aims to help you make more informative decisions when conducting business in China.
Punkt pomocy w zakresie praw własności intelektualnej dla MŚP pomaga działającym w Chinach firmom podejmować bardziej świadome decyzje.
EnglishSince 2004, more than a thousand of them have received specific 'gender' training and we have now set up a gender helpdesk to pursue this training in the future.
Od roku 2004 ponad tysiąc osób przeszło takie szkolenia, a także utworzyliśmy centrum wsparcia w zakresie równości płci, aby ułatwić prowadzenie takich szkoleń w przyszłości.