"to help out" po polsku

EN

"to help out" - polskie tłumaczenie

EN to help out
volume_up
{czasownik}

to help out (też: to give strength to)
to help out (też: to donate, to help, to prop up, to support)
volume_up
wspomagać {czas. ndk}
to help out (też: to help, to support)
to help out (też: to replace)
to help out
volume_up
dopomagać {czas. ndk}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to help out"

help rzeczownik
help wykrzyknik
Polish
to help czasownik
out rzeczownik
Polish
out przysłówek
out wykrzyknik
Polish
to out czasownik
Polish

Przykłady użycia - "to help out" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSuch credits can help people to get out of a crisis if they are capable of doing so.
Takie kredyty mogą pomóc ludziom wyjść z kryzysu, jeśli potrafią oni to zrobić.
EnglishNot a single proposal for cooperation to help it out of this situation.
Ani jednej propozycji współpracy, aby pomóc Japonii wyjść z tej sytuacji.
EnglishWe need, maybe, an expedition -- a TED at sea -- that could help figure out the next steps.
Może potrzebujemy morskiej ekspedycji TED, która pomoże ustalić następne konieczne kroki.
EnglishThese days, the IMF is the right organisation to help Greece out of the crisis.
Obecnie MFW jest właściwą organizacją, która powinna udzielić pomocy Grecji w przezwyciężeniu kryzysu.
EnglishI feel that the best way I can help out anything is to help out very, very locally.
Wydaje mi się, że jeśli mogę pomóc to tylko bardzo lokalnie.
EnglishI'm talking about the concept of using suspended animation to help people out in trauma.
Mówię o wykorzystaniu hibernacji, by pomóc ludziom przeżyć uraz.
EnglishContact the authorities in both countries to find out what help they're willing to give you.
Skontaktuj się z władzami w obu krajach, aby dowiedzieć się, jaką pomoc mógłbyś od nich uzyskać.
EnglishWe should also help to sort out the accounting clearance problem.
Należy także pomóc w uporządkowaniu problemu rozliczeń rachunków.
EnglishLast February, I received 60 Copts here and they called out for help.
W lutym przyjąłem tutaj wizytę 60 Koptów apelujących o pomoc.
EnglishI'm asking my friends from America to help with bringing nurses or doctors to help us out.
Proszę o pomoc moich przyjaciół z Ameryki, by sprowadzali pielęgniarki i lekarzy, którzy mogliby nam pomóc.
EnglishPM: So, Milo's being called back in by his parents, giving us time to be alone and to help him out.
PM: Mila zawołali rodzice. ~~~ Mamy trochę czasu, by mu pomóc.
EnglishBut what you're going to find eventually is you may need to actually get elected officials to help you out.
Ale w końcu uświadomicie sobie, że być może będziecie musieli zmusić władze aby wam pomogły.
EnglishAnyway, Chris, you can help me out here, if you wouldn't mind.
W każdym bądź razie, Chris gdybyś nie miał nic przeciwko.
EnglishI appeal to Members to offer that country this opportunity to help itself out of this disaster.
Apeluję do posłów, aby dali temu krajowi możliwość udzielenia sobie pomocy i poradzenia sobie z tą katastrofą.
EnglishThese, then, were the main elements of our global economic package to help us come out of the crisis.
Były to zatem główne elementy naszego globalnego pakietu gospodarczego, mającego pomóc nam wyjść z kryzysu.
EnglishIf you need additional help, check out Ways to correct business information.
Powiedz nam, co sądzisz o naszej pracy – odpowiedz na pięć krótkich pytań dotyczących Twoich doświadczeń związanych z Centrum pomocy.
EnglishCould you help me fill out the form?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
EnglishIt is time we admitted that fair access to natural resources really can help lift people out of poverty.
Pora, abyśmy przyznali, że sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych może pomóc wydobyć się obywatelom z ubóstwa.
EnglishLet us also recognise that the best way to help people out of poverty is to help the entrepreneurs.
Powinniśmy również uznać, że najlepszą metodą udzielenia pomocy ludziom, aby wydobyli się z biedy, jest wspieranie przedsiębiorców.
EnglishThe good news about this is that the global community -- again, my Brazilian friends tell me -- is pitching in to help out.
Dobra wiadomość brzmi: globalna społeczność - jak mówią moi brazylijscy przyjaciele - aż pcha się z pomocą.

Pozostałe hasła